Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUC TO TUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 84017 văn bản

21

Kế hoạch 2856/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2856/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2856/KH-UBND Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

22

Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

Luật 24 2004,Quốc hội,Bộ luật Tố tụng dân sự,Luật Tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng,Thủ tục tố tụng dân sự,Trình tự thủ tục tố tụng,Thủ tục giải quyết vụ án dân sự,Thủ tục giải quyết việc dân sự,Giải quyết vụ việc dân sự,Vụ án dân sự,Việc dân sự,24/2004/QH11,Quyền dân sự QUỐC HỘI ---------

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

23

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003

Luật 19 2003,Quốc hội,Bộ luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Tố tụng hình sự,Điều tra truy tố,Xét xử và thi hành án,Cơ quan tiến hành tố tụng,Thủ tục khởi tố,Người tham gia tố tụng,19/2003/QH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

24

Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH NINH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

25

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Sau 03 năm triển khai thực hiện, tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước đã có những

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

26

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

dựng tại Tờ trình số 2379/TTr-SXD ngày 06/8/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận. Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng trên cơ sở Quy trình được phê duyệt tại

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

27

Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

28

Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

29

Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật: Dân sự, Tố tụng dân sự, Hình sự, Tố tụng hình sự, Tố tụng Hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

221/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 221/KH-UBND Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

30

Quyết định 17/QĐ-VKSTC năm 2021 về Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

17/QD-VKSTC,Quyết định 17 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp,Thống kê giám định tư pháp tố tụng hình sự,Thống kê giám định tư pháp trong hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

31

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành

31/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 31 2020,Bộ Tài chính,Hoạt động của Hội đồng định giá tài sản,Thành lập của Hội đồng định giá tài sản,Thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

32

Quyết định 500/QĐ-UBND về ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Long Hải KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỪNG QUÝ

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

33

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2021 về thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/HD-VKSTC,Hướng dẫn 02 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự,Thống kê giám định tư pháp trong hình sự,Thống kê giám định tư pháp tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

34

Nghị định 97/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2018/NĐ-CP về hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

97/2019/ND-CP,Nghị định 97 2019,Chính phủ,Định giá tài sản,Tố tụng hình sự,Hội đồng định giá tài sản,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

35

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

371/QD-TTg,Quyết định 371 2016,Thủ tướng Chính phủ,Bộ luật tố tụng hình sự 2015,Thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự,Bộ luật tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

36

Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2017 về thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

211/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Triển khai thi hành Luật ,Kế hoạch triển khai thi hành,Luật tố tụng hành chính ,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2017

37

Quyết định 325/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

325/QD-TTg,Quyết định 325 2016,Thủ tướng Chính phủ,Luật tố tụng hành chính 2015,Thi hành Luật tố tụng hành chính ,Kế hoạch triển khai thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

38

Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

235/QD-TTg,Quyết định 235 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Bộ luật tố tụng dân sự 2015,Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

39

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2016 tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do tỉnh Tiền Giang ban hành

93/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/KH-UBND Tiền Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2016 KẾ HOẠCH TỔ

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

40

Quyết định 4068/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa

4068/QD-UBND,Quyết định 4068,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4068/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182