Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 1080/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 06/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/03/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sn trong t tụng hình sự;

Xét đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại Văn bản số 316/CV-PC44) ngày 11/4/2016 (kèm theo Quyết định trưng cầu định giá tài sản số 02/PC44 ngày 11/4/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh), của Sở Tài chính tại văn bản số 1145/STC-GCS ngày 25/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sn trong tố tụng hình sự vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 09/12/2015 tại công trường thi công công trình Cửa hàng xăng dầu Sơn Kim, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Đình Sỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý giá - công sản, Sở Tài chính: Thành viên thường trực;

3. Ông Lê Tiến Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý giá - công sản, Sở Tài chính: Thành viên;

4. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưng Phòng Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng: Thành viên;

5. Ông Lương Chí Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh: Thành viên;

6. Ông Lâm Bảo Hoàng, Cán bộ Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh: Thành viên;

7. Bà Hoàng Thị Thu Giang, Chuyên viên Phòng TC-KH, UBND huyện Hương Sơn: Thành viên.

Điều 2. Nghĩa vụ và quyền hạn của Hội đồng định giá tài sản

1. Hội đồng định giá tài sản có quyền:

- Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC44) và các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến tài sản cần định giá.

- Từ chối việc định giá tài sản trong trường hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp không đầy đủ.

2. Hội đồng định giá tài sản có nghĩa vụ:

Thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá tài sản quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ. Xác định đúng giá trị của tài sản được yêu cu định giá và chịu trách nhiệm về kết luận định giá tài sản.

3. Chi phí định giá tài sản của Hội đồng định giá do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tnh (PC44) chi trả. Hội đồng định giá và cơ quan Cnh sát điều tra Công an tnh (PC44) có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí định giá tài sn theo quy định hiện hành.

4. Hội đồng định giá tài sản được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng định giá tài sản tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh; Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH

- Gửi:
+ VB giấy: Các TP không nhận bản ĐT.

+ VB điện tử: Các thành phần còn li.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36