Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA AN KHE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 7934 văn bản

141

Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các , thị trấn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ THUỘC CÁC , THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

142

Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án “Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập mới thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN “ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KỲ ANH ĐỂ THÀNH LẬP MỚI THỊ XÃ KỲ ANH VÀ 06 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

143

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố của các , thị trấn thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ CỦA CÁC , THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN BẢO THẮNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

144

Quyết định 653/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức , phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. 4. Công an tỉnh: có trách nhiệm thực hiện bảo vệ an toàn cho kỳ thi; phối hợp, tham mưu và tạo điều kiện cho Hội đồng thi tuyển công chức cấp tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp bảo đảm theo đúng quy định. 5. Sở Tài chính: bố trí kinh phí cho Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng thi tuyển

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

145

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND về Đề án sáp nhập Đông Xuân và điều chỉnh địa giới hành chính Đông Tiến, Đông Anh để mở rộng thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP ĐÔNG XUÂN VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐÔNG TIẾN, ĐÔNG ANH ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN RỪNG THÔNG THUỘC HUYỆN ĐÔNG SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

146

Quyết định 3550/QĐ-UBND năm 2017 về phân công cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An

Nghĩa Đàn 98 UBND thị xã Cửa Lò Nghĩa Thọ 99 Trường Chính trị tỉnh Nghĩa Mai 100 Chi Cục Phát triển nông thôn Nghệ An

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

147

Quyết định 3110/QĐ-UBND năm 2018 về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại , phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN; CHUYỂN THÔN THÀNH KHU PHỐ; SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

148

Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung cầu vượt đường sắt tại Km129+425 (đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh) và đường đầu cầu từ Km0-Km0+419,20, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường vành đai chống lũ quét thượng nguồn, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - hội của miền núi khó khăn

tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN HẠNG MỤC BỔ SUNG CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT TẠI KM129+425 (ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) VÀ ĐƯỜNG ĐẦU CẦU TỪ KM0-KM0+419,20, THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CHỐNG LŨ QUÉT THƯỢNG NGUỒN, ĐẢM BẢO AN SINH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

149

Quyết định 96/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đấu giá QSDĐ Khu đất ký hiệu 11 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương 0,18 22 Điểm du lịch thác Chín Chàng, Khe Đầy Dương Hòa 5,00 23 Dịch vụ Thủy Dương

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

150

Quyết định 65/1999/QĐ.UBT phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/2000 Khu Văn hóa, Du lịch, Thể dục Thể thao, Hội chợ Triển lãm cồn Cái Khế - Thành phố Cần Thơ

65/1999/QD.UBT,Quyết định 65 1999,Thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/1999/QĐ.UBT Cần Thơ,

Ban hành: 03/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

151

Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2018 về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại , phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI TÊN; CHUYỂN THÔN THÀNH KHU PHỐ; SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

152

Quyết định 1285/QĐ-UBND về phê duyệt phương án, kế hoạch, kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2020

1285/QD-UBND,Quyết định 1285 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn,Kinh phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

153

Quyết định 2136/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục công trình dự án do địa phương xác định vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà với các nội dung như sau: 1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất: -

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

154

Quyết định 3398/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bình Dương), đô thị nông nghiệp mới ở phía Đông (Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Hồng Thái Tây và Hoàng Quế); phát triển đô thị nông nghiệp mới ở phía Bắc (tại Bình Khê, An Sinh). + Khu vực đồi núi phía Bắc và khu vực du lịch di tích nhà Trần được xác định là các khu vực bảo tồn; các khu vực bảo tồn này kết hợp với vùng mặt

Ban hành: 19/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

155

Quyết định 527/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2016; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2016; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tại Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 và của Sở Tài nguyên và Môi

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

156

Quyết định 2290/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018 theo Chương trình Mỗi một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018­2020, định hướng đến năm 2030

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NĂM 2018 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1600/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

157

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2019 do tỉnh Nghệ An ban hành

tài sản công. Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. 4. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá - hội, chăm lo đời sống cho người dân, bảo đảm tốt an sinh hội a) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đạt mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

158

Quyết định 2276/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi một sản phẩm” thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

HTX giá đỗ Nghi An Nghi An, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ 8 Giá cát Hòa Nhơn Cơ sở sản xuất Đặng Thị Tươi Thôn Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang 9 Đậu tây Hòa Thọ Tây Nhóm hộ sản xuất Phường Hòa

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

159

Quyết định 96-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính huyện An Khê và một số , thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN AN KHÊ VÀ MỘT SỐ , THỊ TRẤN THUỘC TỈNH GIA LAI-KON TUM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành

Ban hành: 30/05/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

160

Quyết định 530/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2016; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2016; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 và của Sở Tài nguyên và Môi

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222