Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA AN KHE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 7938 văn bản

41

Quyết định 60/2013/QĐ-UBND năm 2013 đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt I

ban hành. Điều 4.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

42

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2009 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH GÓI THẦU SỐ 1: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ II CÔNG TRÌNH: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ - HƯƠNG MẠC, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.6.2007 của Chính phủ về quản lý dự án

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

43

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Nam Khê của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Quảng Ninh do tỉnh Quảng Ninh ban hành

tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ NAM KHÊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

44

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê với sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã về công tác quản lý nhà nước tại khu vực mỏ sắt Thạch Khê do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về công tác quản lý nhà nước tại khu vực mỏ sắt Thạch Khê. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái

Ban hành: 16/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

45

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tại lưu vực thuỷ điện Khe Diên, tỉnh Quảng Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI LƯU VỰC THUỶ ĐIỆN KHE DIÊN, TỈNH QUẢNG NAM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 về thi

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

46

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất 05 Khu tái định cư: Đồng Đèo, thôn Cần Lương và đồng Cây Khế, thôn Bình Chính, xã An Dân; Gò Giam và Gò Điều, thôn Phú Tân 2, xã An Cư; đồng Cây Gạo, thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Phú Yên năm 2014

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT 05 KHU TÁI ĐỊNH CƯ: ĐỒNG ĐÈO, THÔN CẦN LƯƠNG VÀ ĐỒNG CÂY KHẾ, THÔN BÌNH CHÍNH, XÃ AN DÂN; GÒ GIAM VÀ GÒ ĐIỀU, THÔN PHÚ TÂN 2, XÃ AN CƯ; ĐỒNG CÂY GẠO, THÔN PHONG PHÚ, XÃ AN HIỆP, HUYỆN TUY AN VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

47

Quyết định 2888/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dịch vụ và dân cư hai bên tuyến đường hành hương Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (đoạn từ Trung tâm Thượng Yên Công đến cầu Khe Trâm)

2888/QD-UBND,Quyết định 2888 2016,Tỉnh Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2888/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 09 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

48

Thông báo 151/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra công trình thủy điện An Khê - Ka Nak và làm việc về dự án hạ tầng tại Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

151/TB-VPCP,Thông báo 151,Văn phòng Chính phủ,Công trình thủy điện An Khê Ka Nak ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Kiểm tra công trình,Công trình thủy điện,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

49

Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Bình Khê, Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHÉP KÍN KHU DÂN CƯ THÔN BÌNH KHÊ, NINH NHẤT, THÀNH PHỐ NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

50

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON PHONG KHÊ, THÀNH PHỐ BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

51

Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Hải Khê, huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỷ lệ 1/500)

lệ 1/500) với những nội dung sau: 1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Hải Khê, huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỷ lệ 1/500). 2. Địa điểm: Hải Khê, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 3. Chủ đầu tư: UBND huyện Hải Lăng. 4. Tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

52

Quyết định 3461/2009/QĐ-UBND về phân loại đường phố đô thị thị trấn Mạo Khêthị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Từ ngã 4 khu phố 2 đến Cổng UBND Thị trấn Mạo Khê I 4 Từ cổng UBND thị trấn Mạo Khê đến giáp XN Nước Mạo Khê I 5 Từ XN Nước Mạo Khê đến giáp địa giới hành chính Yên Thọ I

Ban hành: 04/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

53

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính các Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Xét Tờ trình số 2265/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh “Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các Vĩnh Hà, Vĩnh Khê thuộc huyện Vĩnh Linh để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

54

Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai Dự án mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

52/TB-VPCP,Thông báo 52 2012,Văn phòng Chính phủ,Dự án mỏ sắt Thạch Khê,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2012

55

Nghị quyết 137/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Khắc Niệm, Khúc Xuyên và Phong Khê thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

Ninh; Tây giáp Phú Lâm, huyện Tiên Du và Đông Phong, huyện Yên Phong; Nam giáp phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh và thị trấn Lim, huyện Tiên Du; Bắc giáp phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh và Đông Phong huyện Yên Phong. Sau khi thành lập 3 phường Khắc Niệm, Khúc Xuyên và Phong Khê thành phố Bắc Ninh có 8.260,88 ha diện tích tự nhiên

Ban hành: 29/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

56

Quyết định 3231/QĐ-BCT năm 2009 phê duyệt phương án và chuyển Công ty than Khe Chàm – TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Khe Chàm - TKV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

3231/QD-BCT,Quyết định 3231 2009,Bộ Công thương,Công ty than Khe Chàm TKV,Công ty TNHH 1 thành viên,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3231/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2009

57

Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án phát triển bền vững kinh tế - hội các chịu ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

946/QD-TTg,Quyết định 946 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển bền vững kinh tế hội ,Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2011

58

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND quy định về tiền thuê đất và giá tiền thuê cơ sở hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng do tỉnh Bắc Giang ban hành

đầu tư (Nhà đầu tư) trong Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hà

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

59

Nghị quyết 321/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ) do tỉnh Nghệ An ban hành

phía Tây Nam tỉnh Nghệ An. Là đô thị thuộc quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An; đô thị động lực của vùng phía Tây huyện Con Cuông để thay thế cho đô thị Con Cuông hiện nay trở thành thị xã (đô thị loại IV); với tính chất đặc trưng là đô thị phát triển trên cơ sở thị tứ Khe Choăng hiện tại, có vị trí thuận lợi về giao thông thủy

Ban hành: 10/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

60

Quyết định 802/2016/QĐ-UBND quy định giá tiền thuê đất có hạ tầng, giá tiền sử dụng hạ tầng khu phía Bắc, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng do tỉnh Bắc Giang ban hành

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hà

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213