Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1871/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 14/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH GÓI THẦU SỐ 1: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ II CÔNG TRÌNH: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ - HƯƠNG MẠC, THỊ XÃ TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.6.2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,

- Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09.4.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09.8.2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại báo cáo thẩm tra quyết toán số 140/BCQT-STC ngày 27.11.2009 về việc thẩm tra quyết toán gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.

2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Từ Sơn.

3. Thời gian:

+ Khởi công: 2003.

+ Hoàn thành: 2004.

4. Đơn vị thi công: Công ty xây dựng Hưng Giang - Bắc Ninh.

5. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn

Ðược duyệt

Chủ đầu tư thực hiện

Vốn ngân sách nhà nước

8.348.736.000

2.294.134.000

6. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số:

- Xây lắp

- Chi khác

- Dự phòng

2.654.713.000

1.341.249.000

1.237.634.000

75.830

2.252.717.000

1.231.108.000

1.021.609.000

0

7. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

8. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung

Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

2.252.717.000

2.252.717.000

-

 

-

-

-

 

Ðiều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình từ nguồn ngân sách nhà nước: 2.252.717.000 đồng.

- Nợ phải thu: 314.486.000 đồng

+ Ngân sách nhà nước cấp bổ sung: 314.486.000 đồng

- Nợ phải trả: 314.486.000 đồng

+ Công ty xây dựng Hưng Giang - Bắc Ninh 37.955.000 đồng

+ Công ty cổ phần tư vấn NN&PTNT - Bắc Ninh: 103.532.000 đồng

+ Công ty KTCTTL Bắc Ðuống: 146.081.000 đồng

+ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 6.380.000 đồng

+ Sở Tài chính Bắc Ninh: 20.538.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Ðơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

Chi tiết theo nguồn vốn

Công ty KTCTTL Bắc Ðuống

2.252.717.000

-

Vốn ngân sách nhà nước

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND thị xã Từ Sơn, Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82