Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA AN KHE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 7938 văn bản

21

Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND về đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

bản quy phạm pháp luật năm 2015; Xét Tờ trình số 4726/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua đề án đề nghị

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

22

Quyết định 553/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh ban hành

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN HƯƠNG KHÊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

23

Nghị quyết 157/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các , phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, THỊ XÃ KỲ ANH VÀ CÁC HUYỆN: KỲ ANH, CẨM XUYÊN, THẠCH HÀ, CAN LỘC, NGHI XUÂN, HƯƠNG KHÊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

24

Quyết định 2214/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HƯƠNG KHÊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

25

Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2016 về Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Khe Nghi do tỉnh Quảng Trị ban hành

Hướng Hóa, UBND huyện Đakrông, UBND Hướng Linh, UBND Đakrông. 6. Trong trường hợp khả năng xảy ra nguy cơ đe dọa đến an toàn đập tràn và các công trình đầu mối, việc thi hành lệnh phòng, chống lụt, bão của Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão công trình Thủy điện Khe Nghi có vấn đề không phù hợp với quy trình thì Trưởng ban Chỉ huy

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

26

Quyết định 2354/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Ngọc Lặc để phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị vật tư dự phòng theo kế hoạch đảm bảo thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra. c) Nhân lực ứng cứu: Ban Chỉ huy PCLB hồ Cống Khê xây dựng phương án phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Ngọc Khê

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

27

Quyết định 2490/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Khe Diên năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LŨ, LỤT CHO VÙNG HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN KHE DIÊN NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

28

Quyết định 2226/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm; Văn bản số 1355/UBND-GTXD ngày 24 tháng 6 năm 2016 về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê Liêm

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

29

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các , phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

2018 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ; CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ TẠI CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, THỊ XÃ KỲ ANH VÀ CÁC HUYỆN: CẨM XUYÊN, THẠCH HÀ, CAN LỘC, NGHI XUÂN, HƯƠNG SƠN VÀ HƯƠNG KHÊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8 Căn

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

30

Quyết định 766/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh

năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HƯƠNG KHÊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

31

Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chung đô thị khe Hạ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

lấy từ đường dây 35KV này cấp điện cho đô thị Khe Hạ và Luận Thành. Tuyến dây 35KV sẽ được cải tạo nâng cấp tiết diện dây dẫn để đảm bảo khả năng truyền tải và cấp điện liên tục, an toàn. b) Tổng nhu cầu sử dụng điện: 6.798 KW c) Định hướng cấp điện: - Quy hoạch hệ thống đường dây 35KV mới chạy dọc theo các trục đường giao thông

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

32

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

1405/QD-UBND,Quyết định 1405 2016,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết,Quy hoạch chi tiết khu nhà ở,Dự án khu nhà ở,Dự án khu nhà ở Nguyên Khê , Nguyên Khê,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

33

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện từ Thành An (An Khê) đến Kon Bla và Đăk Hlơ (Kbang), tỉnh Gia Lai

nội dung sau: I. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9 điều 1, Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung sau: - Điểm đầu: Tại ngã tư đường vào nhà máy đường An Khê và đường vào Thành An, thị xã An Khê. - Điểm cuối: Giáp với đường tỉnh 669, Nghĩa An, huyện

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

34

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập Khe Lau, Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

997/QD-UBND,Quyết định 997 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 997/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

35

Quyết định 3536/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

kế hoạch đảm bảo thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra. c) Nhân lực ứng cứu: Ban Chỉ huy PCLB hồ Cống Khê xây dựng phương án phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy PCTT các Ngọc Khê, Mỹ Tân, thị trấn Ngọc Lặc, tổ nuôi trồng thủy sản của hồ chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện thường trực để xử lý khi xảy ra các tình huống.

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

36

Thông báo 7274/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với Lò xo của khe cắm thẻ nhớ do Tổng cục Hải quan ban hành

dụng cho khe cắm thẻ nhớ, dùng để lắp vào chốt khi ấn thẻ vào và đẩy thẻ ra. 3. Kết quả xác định trước mã số: Tên thương mại: Lò xo của khe cắm thẻ nhớ. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Lò xo của khe cắm thẻ nhớ. Ký, mã

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

37

Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp TL 277 (đoạn qua Phù Khê đến khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ) và hạ tầng kỹ thuật khu vực Đồng Bèo Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TL 277 (ĐOẠN QUA PHÙ KHÊ ĐẾN KHU LƯU NIỆM CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ) VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU VỰC ĐỒNG BÈO PHÙ KHÊ, THỊ XÃ TỪ SƠN, THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT) CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

38

Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

3253/QD-UBND,Quyết định 3253 2020,Thành phố Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hà Nội,Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp Nguyên Khê,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

39

Quyết định 1025/QĐ-UBND năm 2016 về Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung Phúc Lộc” Thạch Khê, huyện Thạch Hà thuộc Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Hà Tĩnh

. Phối hợp với các đơn vị trong vùng nuôi trồng thủy sản tập trung Phúc Lộc, Thạch Khê để quản lý đảm bảo an toàn nuôi trồng thủy sản trong quá trình thi công, xây dựng. 2.5. Sắp xếp thời gian thi công hợp lý để không làm ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên

Ban hành: 26/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2016

40

Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

196/TTr-SXD ngày 19 tháng 4 năm 2010) về việc Báo cáo kết quả thẩm định và xin phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, với những nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123