Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 7274/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với Lò xo của khe cắm thẻ nhớ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7274/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7274/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết, và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của BTài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 02MXV/XĐ-HS ngày 10/8/2017, công văn bổ sung tài liệu kỹ thuật số 20171027 ngày 27/10/2017 của Công ty TNHH Molex Việt Nam, mã số thuế: 0102420885 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mại: Lò xo của khe cắm thẻ nhớ.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Lò xo của khe cắm thẻ nhớ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 5021050019

Nhà sản xuất: Molex Incorporated.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cu tạo, công thức hóa học: Là loại lò xo hình xoắn ốc, hình trụ thẳng.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: 25.000/mg

- Thông s kỹ thuật: chất liệu bằng thép.

- Công dụng theo thiết kế: là loại lò xo được sử dụng cho khe cắm thẻ nhớ, dùng để lắp vào chốt khi ấn thẻ vào và đẩy thẻ ra.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Lò xo của khe cắm thẻ nhớ.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Lò xo của khe cắm thẻ nhớ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 5021050019

Nhà sản xuất: Molex Incorporated.

thuộc nhóm 73.20 “Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép”, phân nhóm 7320.20 “ Lò xo cuộn” mã số 7320.20.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Molex Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Molex Việt Nam, ĐC: Lô P-15, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Thu Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 7274/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với Lò xo của khe cắm thẻ nhớ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


889
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93