Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 130343 văn bản

101

Quyết định 3561/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính phổ biến, thường xuyên về đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3561/QD-UBND,Quyết định 3561 2020,Thành phố Đà Nẵng,Giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai,Thủ tục hành chính về đăng ký đất đai Đà Nẵng,Quy chế phối hợp giải quyết về đăng ký đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

102

Quyết định 1472/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2018,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 11

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

103

Quyết định 1473/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

1473/QD-UBND,Quyết định 1473 2018,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1473/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 11

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

104

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

16/2018/QD-UBND,Quyết định 16 2018,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

105

Quyết định 1243/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

1243/QD-UBND,Quyết định 1243 2018,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1243/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 26

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2018

106

Kế hoạch 5928/KH-UBND năm 2020 về phối hợp ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên sông, biển do thành phố Đà Nẵng ban hành

5928/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Phối hợp ứng phó tai nạn thuyền trên sông biển Đà Nẵng,Phối hợp ứng phó tai nạn tàu trên sông biển Đà Nẵng,Phối hợp ứng phó tai nạn tàu thuyền trên sông Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

107

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng

36/2020/QD-UBND,Quyết định 36 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND Đà Nẵng,Bãi bỏ Quy định về công tác văn thư,Bãi bỏ Quy định về công tác lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

108

Quyết định 3710/QĐ-UBND năm 2020 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3710/QD-UBND,Quyết định 3710 2020,Thành phố Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban quận,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Công bố thủ tục hành chính Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

109

Quyết định 3709/QĐ-UBND năm 2020 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3709/QD-UBND,Quyết định 3709 2020,Thành phố Đà Nẵng,Đà Nẵng công bố bộ thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ủy ban xã,Thủ tục hành chính thẩm quyền Ủy ban xã Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

110

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

35/2020/QD-UBND,Quyết định 35 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB Đà Nẵng,Quản lý nhà nước hoạt động báo chí,Bãi bỏ quy định về hoạt động báo chí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

111

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09/2018/QD-UBND,Quyết định 09 2018,Thành phố Đà Nẵng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

112

Quyết định 3621/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3621/QD-UBND,Quyết định 3621 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chiến lược phát triển viễn thám Đà Nẵng,Thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám,Kế hoạch thực hiện phát triển viễn thám,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

113

Quyết định 3619/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

3619/QD-UBND,Quyết định 3619 2020,Thành phố Đà Nẵng,Mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học,Đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học Đà Nẵng,Đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

114

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 155/2004/QĐ-UB về thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 155/2004/QĐ-UB thành phố Đà Nẵng,Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo Nhật Bản,Thành lập Văn phòng đại diện của Đà Nẵng tại Tokyo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

115

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

33/2020/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Thành phố Đà Nẵng,Khai thác công trình thủy lợi thành phố Đà Nẵng,Quản lý công trình thủy lợi thành phố Đà Nẵng,Quản lý khai thác công trình đê kè bảo vệ bờ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

116

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Tổ chức của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Tổ chức và hoạt động của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

117

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Thành phố Đà Nẵng,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng,Thành lập Văn phòng công chứng Đà Nẵng,Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

118

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về quy định công tác bàn giao công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

08/2018/QD-UBND,Quyết định 08 2018,Thành phố Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

119

Kế hoạch 1043/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em năm 2018 do Thành phố Đà Nẵng ban hành

1043/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1043/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2018

120

Quyết định 3308/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3308/QD-UBND,Quyết định 3308 2020,Thành phố Đà Nẵng,Sử dụng ứng dụng Quản lý văn bản Đà Nẵng,Vận hành ứng dụng Quản lý văn bản Đà Nẵng,Quản lý ứng dụng Quản lý văn bản Đà Nẵng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140