Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 130343 văn bản

21

Nghị quyết 302/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

302/NQ-HDND,Nghị quyết 302 2020,Thành phố Đà Nẵng,Thành lập tổ dân phố mới quận Cẩm Lệ,Thành lập tổ dân phố mới thành phố Đà Nẵng,Tổ dân phố mới quận Cẩm Lệ Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

22

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Thành phố Đà Nẵng,Đơn giá phân tích môi trường thành phố Đà Nẵng,Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường,Hoạt động quan trắc môi trường thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

23

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi quản lý nhà nước về đất đai Đà Nẵng,Quy định quản lý nhà nước về đất đai Đà Nẵng,Quản lý nhà nước về đất đai Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

24

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Thành phố Đà Nẵng,Cấp phép xây dựng có thời hạn thành phố Đà Nẵng,Quy định cấp phép xây dựng có thời hạn,Quy định cấp phép xây dựng có thời hạn Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

25

Nghị quyết 299/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

299/NQ-HDND,Nghị quyết 299 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chương trình giám sát Hội đồng Đà Nẵng,Chương trình giám sát của Đà Nẵng,Chương trình giám sát năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

26

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2006/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 19/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng,Bãi bỏ Quy định quản lý quy hoạch xây dựng,Quy định quản lý quy hoạch xây dựng Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

27

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý đầu tư thành phố Đà Nẵng,Quản lý xây dựng thành phố Đà Nẵng,Quản lý đầu tư và xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

28

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Thành phố Đà Nẵng,Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho Đà Nẵng,Hệ số điều chỉnh giá đất Đà Nẵng 2020,Điều chỉnh giá đất áp dụng cho Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

29

Quyết định 1265/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1265/QD-UBND,Quyết định 1265 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chương trình thực hành tiết kiệm Đà Nẵng,Chương trình thực hành chống lãng phí Đà Nẵng,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

30

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 2024,Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng,Quy định giá các loại đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

31

Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

287/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 287 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 287/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

32

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng

177/QD-UBND,Quyết định 177 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Đà nẵng,Quy chế Quỹ Phòng chống thiên tai Đà nẵng,Tổ chức quỹ Phòng chống thiên tai Đà nẵng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

33

Quyết định 53/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

53/QD-UBND,Quyết định 53 2020,Thành phố Đà Nẵng,Công bố dự toán ngân sách nhà nước Đà Nẵng,Công khai dự toán ngân sách nhà nước Đà Nẵng,Dự toán ngân sách nhà nước Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

34

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

58/2019/QD-UBND,Quyết định 58 2019,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 31

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

35

Nghị quyết 284/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

284/NQ-HDND,Nghị quyết 284 2019,Thành phố Đà Nẵng,Nhiệm vụ năm 2020 thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

36

Nghị quyết 264/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

264/NQ-HDND,Nghị quyết 264 2019,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch đầu tư công thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch đầu tư công năm 2020,Kế hoạch đầu tư công Đà Nẵng năm 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

37

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

52/2019/QD-UBND,Quyết định 52 2019,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

38

Quyết định 3826/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng

3826/QD-UBND,Quyết định 3826 2017,Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3826/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

39

Quyết định 4688/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Chăm sóc sa sút trí tuệ thành phố Đà Nẵng

4688/QD-UBND,Quyết định 4688 2019,Thành phố Đà Nẵng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4688/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 19/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

40

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

43/2019/QD-UBND,Quyết định 43 2019,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62