Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 130418 văn bản

81

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

32/2018/QD-UBND,Quyết định 32 2018,Thành phố Đà Nẵng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

82

Quyết định 4200/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

4200/QD-UBND,Quyết định 4200 2018,Thành phố Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng,Thủ tục hành chính Sở Công Thương Đà Nẵng,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

83

Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

359/QD-TTg,Quyết định 359 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến 2030,Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng tầm nhìn 2045,Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

84

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

85

Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2021 về phân công các cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài do thành phố Đà Nẵng ban hành

819/QD-UBND,Quyết định 819 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tổ chức của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài Đà Nẵng,Quản lý tổ chức của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài,Hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài Đà Nẵng,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

86

Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2021 quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nội vụ về lưu trữ do thành phố Đà Nẵng ban hành

692/QD-UBND,Quyết định 692 2021,Thành phố Đà Nẵng,Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về lưu trữ,Giá dịch vụ sự nghiệp công về lưu trữ Đà Nẵng,Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

87

Nghị quyết 240/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

240/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 240 2019,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 240/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

88

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

89

Quyết định 4926/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020

4926/QD-UBND,Quyết định 4926 2020,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Đà Nẵng,Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới Đà Nẵng 2018 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

90

Quyết định 4929/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030

4929/QD-UBND,Quyết định 4929 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm,Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Đà Nẵng,Sử dụng năng lượng tiết kiệm Đà Nẵng 2020 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

91

Quyết định 05/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/2021/QD-TTg,Quyết định 05 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng,Thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Đà Nẵng,Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

92

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

104/QD-UBND,Quyết định 104 2021,Thành phố Đà Nẵng,Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà,Phát triển điện mặt trời trên mái nhà Đà Nẵng,Phát triển điện mặt trời trên mái nhà đến 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

93

Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng

2368/QD-UBND,Quyết định 2368 2018,Thành phố Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính Sở Du lịch,Thủ tục hành chính Sở Du lịch Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

94

Quyết định 3410/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

3410/QD-UBND,Quyết định 3410 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt Đề án bảo tồn đa dạng sinh học,Đề án bảo tồn đa dạng sinh học Đà Nẵng,Đề án bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

95

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

21/2018/QD-UBND,Quyết định 21 2018,Thành phố Đà Nẵng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05

Ban hành: 28/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

96

Nghị quyết 341/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

341/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 341 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chế độ thu nộp lệ phí hộ tịch Đà Nẵng,Đối tượng thu nộp lệ phí hộ tịch Đà Nẵng,Mức thu lệ phí hộ tịch Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

97

Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

324/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 324 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chính sách khuyến công thành phố Đà Nẵng,Phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch,Sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch Đà Nẵng,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

98

Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

329/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 329 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

99

Nghị quyết 326/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

326/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 326 2020,Thành phố Đà Nẵng,Mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương Đà Nẵng,Chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật sử dụng ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

100

Nghị quyết 327/2020/NQ-HĐND quy định về miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

327/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 327 2020,Thành phố Đà Nẵng,Miễn thu phí thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn,Miễn thu phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng,Miễn thu phí thăm quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109