Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 207/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 207/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 19/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019: 7.650,803 tỷ đồng

a) Vốn trong nước: 6.442,260 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung:

+ Ngân sách thành phố:

+ Ngân sách quận, huyện:

3.215,592 tỷ đồng

2.832,179 tỷ đồng

383,413 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:

(Tổng thu tiền sử dụng đất năm 2019 là 2.500 tỷ, trong đó chi đầu tư Chương trình Nông thôn mới huyện Hòa Vang 11 tỷ; Đưa vào cân đối chi xây dựng cơ bản 2.489 tỷ)

2.489,000 tỷ đồng

 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết:

(Tổng thu tiền XSKT năm 2019 là 180 tỷ, trong đó Chi đầu tư Chương trình Nông thôn mới huyện Hòa Vang 35 tỷ; Đưa vào cân đối chi XDCB 145 tỷ)

145,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

569,610 tỷ đồng

- Nguồn khác:

(Nguồn ủng hộ Bệnh viện Ung bướu của các tổ chức, cá nhân đã nộp vào ngân sách để đầu tư cải tạo dự án Cải tạo khu căn tin tầng 4 điều trị bệnh nhân thuộc Khoa ung bướu tổng hợp và mua sắm 01 máy siêu âm đàn hồi cho Bệnh viện Ung bướu)

3,058 tỷ đồng

b) Vốn nước ngoài (ODA): 1.228,543 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Vốn Trung ương hỗ trợ:

527,043 tỷ đồng

- Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài:

(Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài)

701,500 tỷ đồng

2. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

a) Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của lãnh đạo thành phố; hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam.

b) Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các Hiệp định đã ký kết.

c) Tập trung vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND thông qua.

d) Đối với các công trình hoàn thành trong năm 2018: bố trí số vốn còn lại cho các công trình để thanh quyết toán trong năm 2019.

e) Đối với công trình chuyển tiếp: Tập trung vốn cho các công trình cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư; các công trình trường học, văn hóa trọng điểm theo chỉ đạo của Thành ủy; các công trình y tế; xử lý ngập úng, khớp nối hệ thống xử lý thoát nước, các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh; xử lý thoát nước, ô nhiễm môi trường, các công trình chống ùn tắc giao thông trọng điểm…

g) Đối với công trình mới: Bố trí vốn cho các công trình đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư đến ngày 31/10/2018. Ngoài ra, xem xét bố trí vốn cho một số công trình động lực, trọng điểm; các công trình cấp bách, cấp thiết cần triển khai thực hiện để xử lý: ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông; các công trình phòng chống thiên tai; các công trình phục vụ an sinh xã hội… được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư sau ngày 31/10/2018.

h) Bố trí đủ vốn đầu tư phân cấp giao UBND các quận, huyện phân bổ chi tiết danh mục công trình theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016.

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019: Thông qua danh mục kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2019 theo Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố.

3.1. Vốn trong nước: 6.442,26 tỷ đồng

a) Chi hỗ trợ các tỉnh Nam Lào và tỉnh Quảng Nam: 21,350 tỷ đồng.

b) Bố trí vốn đầu tư phân cấp giao UBND quận, huyện phân bổ chi tiết danh mục công trình theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: 383,413 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2018).

c) Bố trí vốn cho các công trình Xây dựng cơ bản (380 công trình): 4.083,383 tỷ đồng, gồm: Xây lắp 3.532,725 tỷ đồng, đền bù giải tỏa 550,658 tỷ đồng:

- Các công trình hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018 (131 công trình): 492,446 tỷ đồng.

- Các công trình dự kiến hoàn thành năm 2019 (74 công trình): 525,908 tỷ đồng.

- Các công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 (32 công trình): 1.968,861 tỷ đồng.

- Các công trình khởi công mới năm 2019 (143 công trình): 1.096,168 tỷ đồng.

d) Bố trí vốn cho các công trình khai thác quỹ đất (151 công trình): 1.000,444 tỷ đồng, gồm: Xây lắp 562,111 tỷ đồng, ĐBGT: 438,333 tỷ đồng:

- Các công trình hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018 (38 công trình): 83,729 tỷ đồng.

- Các công trình dự kiến hoàn thành năm 2019 (58 công trình): 228,715 tỷ đồng.

- Các công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 (47 công trình): 546,9 tỷ đồng.

- Các công trình khởi công mới năm 2019 (08 công trình): 141,1 tỷ đồng.

e) Vốn Chuẩn bị đầu tư: 80 tỷ đồng.

g) Dự nguồn chưa phân bổ: 853,670 tỷ đồng (Để bố trí cho các công trình thanh quyết toán và các công trình trong 6 tháng đầu năm 2019 giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, nhất là các công trình mới bức xúc hoàn thành các thủ tục để khởi công 6 tháng cuối năm 2019…).

3.2. Vốn nước ngoài (ODA): 1.228,543 tỷ đồng.

4. Một số giải pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, thu khai thác quỹ đất để đảm bảo các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định giá đất, đấu giá thu tiền giao quyền sử dụng đất; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là đối với các dự án, khu đất đã có mặt bằng, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa các dự án nhằm sớm có mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 07/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng và chuyển đổi sang các mô hình đầu tư mới (xã hội hóa, PPP…).

- Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công hoàn thành công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đặc biệt các công trình trọng điểm. Đối với các công trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, chủ động điều chuyển, bổ sung cho những công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, công trình cần đẩy nhanh tiến độ, vốn đề bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà đầu tư...

- Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, khu vực xử lý ngập úng, khớp nối hạ tầng tại các khu dân cư…

- Đối với một số công trình trọng điểm tạo động lực phát triển thành phố và công trình bức xúc, cấp thiết chưa đảm bảo phê duyệt báo cáo kinh tế xã hội/dự án trước 31/10/2018, được bố trí vốn để triển khai kế hoạch lập thiết kế dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện dự án đảm bảo cho mục tiêu phát triển thành phố theo kế hoạch đề ra, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án có cam kết cụ thể về giải ngân kế hoạch vốn bố trí đã bố trí.

- Đối với nguồn vốn giao UBND các quận, huyện tự phân bổ, UBND các quận, huyện thực hiện phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Kịp thời có văn bản báo cáo các Bộ ngành Trung ương để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 207/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226