Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác pháp chế đã được tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, việc bố trí vả sử dụng cán bộ pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế đã phát huy hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu tăng cường pháp chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương nói chung, của công tác tham mưu, đề xuất xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật trên địa bàn thành phố nói riêng thì công tác pháp chế và việc quản lý, sử dụng cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác pháp chế trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành:

1. Trực tiếp chỉ đạo công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị, ngành phụ trách; chủ động rà soát, kiểm tra để triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP .

2. Có phương án, cơ chế cụ thể để nâng cao vai trò, phát huy hiệu quả thực tế của công tác pháp chế, của cán bộ pháp chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị cũng như trong việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế trong lĩnh vực chuyên môn của ngành, lĩnh vực phụ trách.

3. Tạo điều kiện để cán bộ pháp chế được cùng cán bộ, công chức các phòng chuyên môn tham gia các đợt bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành do Bộ, ngành tổ chức; tham gia đầy đủ các lớp nghiệp vụ do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp tổ chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ pháp chế.

4. Chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp cán bộ pháp chế chuyên trách tại Văn phòng Sở hoặc Thanh tra Sở phù hợp với nhu cầu, điều kiện, khối lượng công việc thực tế giữa các bộ phận của cơ quan, đơn vị mình theo nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả chỉ tiêu, nhân lực đang có; chỉ giao cho cán bộ pháp chế chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ pháp chế theo đúng quy định. Chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực phối hợp với cán bộ pháp chế để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ pháp chế theo quy định.

5. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành thành phố và chỉ đạo tại Chỉ thị này.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155