Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 1563 văn bản

41

Quyết định 151-HĐBT năm 1981 về việc giao chỉ tiêu điều động lao động đi xây dựng kinh tế mới quý I năm 1982 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

151-HDBT,Quyết định 151-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Chỉ tiêu điều động lao động,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 08/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

42

Quyết định 112-HĐBT năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Quyết định 112-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Nhiệm vụ,Chức năng,Bộ máy chính quyền cấp xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

43

Quyết định 101-HĐBT năm 1981 về việc giải thể xã Minh Tâm thuộc huyện Trấn Sơn, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

101-HDBT,Quyết định 101-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Giải thể xã,Huyện Trấn Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 01/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

44

Quyết định 94-HĐBT năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

94-HDBT,Quyết định 94-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức bộ máy,Bộ máy chính quyền,Chức năng,Nhiệm vụ,Bộ máy chính quyền cấp phường,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

45

Quyết định 79-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Quảng Nam-Đà nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

79-HDBT,Quyết định 79-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Huyện Quảng Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

46

Quyết định 75-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới của huyện và thị xã Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

75-HDBT,Quyết định 75-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Đắk Lắk,Thị xã Buôn Mê Thuộc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981

Ban hành: 19/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

47

Quyết định 72-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã của huyện EA H'Leo và huyện Krông Pách thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Huyện Ea H'leo,Huyện Krông Páck,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

48

Quyết định 71-HĐBT năm 1981 về việc chia xã Nhị Thành thành xã Nhị Thành và xã Tân Thành thuộc huyện Bến Thủ, tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

71-HDBT,Quyết định 71-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Long An,Chia xã,Xã Nhị Thành,Xã Tân Thành,Huyện Bến Thủ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 15/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

49

Quyết định 70-HĐBT năm 1981 về việc chia một số xã để thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

70-HDBT,Quyết định 70-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Chia xã,Tỉnh Hậu Giang,Thành lập xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 70

Ban hành: 15/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

50

Quyết định 67-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch lại địa giới thị trấn An Lạc và một số xã, phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới thị xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân vạch địa giới phường,Thị trấn An Lạc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT

Ban hành: 12/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

51

Quyết định 60-HĐBT năm 1981 về việc giải thể các tiểu khu để thành lập các phường và thị xã thuộc thị xã Cao bằng, tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

60-HDBT,Quyết định 60-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Giải thể,Thị xã Cao Bằng,Tỉnh Cao Bằng,Thành lập phường,Thành lập thị xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981 QUYẾT

Ban hành: 10/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

52

Quyết định 62-HĐBT năm 1981 về việc thành lập một số phường và xã mới thuộc thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

62-HDBT,Quyết định 62-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Sa Đéc,Thành lập xã,Tỉnh Đồng Tháp,Thành lập phường,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 10/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

53

Quyết định 61-HĐBT năm 1981 về việc thành lập một số xã mới thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

61-HDBT,Quyết định 61-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập xã,Huyện Bình Long,Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 10/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

54

Quyết định 63-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

63-HDBT,Quyết định 63-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Quảng Ninh,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới phường,Phân vạch địa giới thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981

Ban hành: 10/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

55

Quyết định 44-HĐBT năm 1981 về việc thành lập huyện Hạ Lang và đặt thị trấn Tĩnh Túc trực thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

44-HDBT,Quyết định 44-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Hạ Lang,Huyện Nguyên Bình,Tỉnh Cao Bằng,Thị trấn Tĩnh Túc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1981

Ban hành: 01/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

56

Quyết định 34-HĐBT năm 1981 về việc thành lập huyện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

34-HDBT,Quyết định 34-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Chư Sê,Tỉnh Gia Lai,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 17/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

57

Quyết định 21-HĐBT năm 1981 bổ sung chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-HDBT,Quyết định 21-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ nghỉ hưu,Chế độ hưu trí,Quân nhân,Chế độ nghỉ việc mất sức lao động,Công nhân viên chức nhà nước,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

58

Quyết định 10-HĐBT năm 1981 sửa đổi và nâng phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên ngành đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

10-HDBT,Quyết định 10-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phụ cấp dạy thêm giờ,Giáo viên trung học chuyên nghiệp,Nâng phụ cấp,Phụ cấp dạy thêm,Giáo viên đại học,Lao động - Tiền lương,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 27/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

59

Quyết định 9-HĐBT năm 1981 về việc tổ chức bộ máy điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

9-HDBT,Quyết định 9-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức bộ máy,Bộ máy điều động lao động,Điều động lao động dân cư,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 25/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

60

Quyết định 86-HĐBT năm 1981 về việc giao ngành giao thông vận tải quản lý xăng dầu để vận chuyển hàng hoá và khách khách phục vụ nhu cầu của Trung ương và địa phương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

86-HDBT,Quyết định 86-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Ngành giao thông vận tải,Xăng dầu,Quản lý,Thương mại,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 11/06/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108