Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 1564 văn bản

141

Quyết định 221-HĐBT năm 1987 về việc bổ sung chức năng hoạt động của ngành kinh tế lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

221-HDBT,Quyết định 221-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Bổ sung chức năng,Ngành kinh tế lâm nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ

Ban hành: 03/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

142

Quyết định 30/2005/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

30/2005/QD-BGTVT,Quyết định 30 2005,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn ngành,Phương tiện giao thông đường bộ,22 TCN 327 - 05,Rơ moóc,Sơ mi rơ moóc,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

143

Quyết định 19-HĐBT năm 1986 về việc chia huyện Đắk Nông thành hai huyện Đắk Nông và huyện Đắk Râlăp thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng bộ trưởng ban hành

16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chia huyện Đắk Nông thuộc tỉnh Đắk Lắk thành hai huyện lấy tên là huyện Đắk Nông và huyện Đắk RâLắp. - Huyện Đắk Nông có 6 xã

Ban hành: 22/02/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

144

Quyết định 214-HĐBT năm 1987 về việc kiện toàn Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

214-HDBT,Quyết định 214-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Ủy Ban quốc gia,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Kiện toàn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 214-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

145

Quyết định 105-HĐBT năm 1987 về việc mở rộng thị trấn nam đàn của huyện Nam đàn thuộc tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRẤN NAM ĐÀN CỦA HUYỆN NAM ĐÀN THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ

Ban hành: 09/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

146

Quyết định 8-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị xã Lào Cai và huyện Bảo Thắng thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng bộ trưởng ban hành

4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tách hai xã Tả Phời và Hợp Thành thuộc huyện Bảo Thắng để sáp nhập vào thị xã Lao Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn. - Thị xã Lao Cai sau khi điều chỉnh địa giới có 5 xã và 4

Ban hành: 13/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

147

Quyết định 63-HĐBT năm 1989 về học bổng, học phí của học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành nghiệp và dạy nghề

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Nghị quyết về kinh tế và xã hội của Quốc hội tại kỳ họp thứ IV Quốc hội

Ban hành: 10/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

148

Quyết định 103-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính phường Tam hoà của thành phố Biên hoà thuộc tỉnh Đồng nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG TAM HOÀ CỦA THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 94-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 26-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chia phường Tam Hoà của thành

Ban hành: 08/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

149

Quyết định 271-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 271-HĐBT NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN TÂN UYÊN THUỘC TỈNH SÔNG BÉ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc uỷ nhiệm

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

150

Quyết định 398-HĐBT năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đội chuyên trách quản lý đê điều do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số: 398-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐỘI CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Pháp lệnh về đề điều ngày 9 tháng 11 năm 1989; Xét đề nghị của Bộ

Ban hành: 14/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

151

Quyết định 142-HĐBT năm 1990 thành lập Ban quản lý và tiếp nhận viện trợ trực thuộc Bộ Tài chính do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

10 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ VÀ TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Nghị định số 155-HĐBT ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy

Ban hành: 10/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

152

Quyết định 72-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN KỲ ANH THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính

Ban hành: 23/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

153

Quyết định 116-HĐBT năm 1990 về việc quản lý công tác phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

116-HDBT,Quyết định 116-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Công tác quản lý,Xây dựng vùng kinh tế mới,Phân bổ lao động dân cư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1990 QUYẾT

Ban hành: 09/04/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

154

Quyết định 7-HĐBT năm 1990 thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

tháng 1 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4-7-1981; Căn cứ Nghị định số 155-HĐBT ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Căn cứ

Ban hành: 04/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

155

Quyết định 203-HĐBT năm 1988 về tiền lương công nhân, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

4/7/1981; Thi hành Nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa VIII thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí của công nhân, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội quy định tại các Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của

Ban hành: 28/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

156

Quyết định 68-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đạ Hu oai thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Chia huyện Đạ Huoai thành 3 huyện lấy tên là huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên. a) Huyện Đạ Huoai có 2 thị

Ban hành: 06/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

157

Quyết định 45-HDDBT năm 1987 thành lập thị trấn của các huyện ba vì và sóc sơn thuộc thành phố hà nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN BA VÌ VÀ SÓC SƠN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của

Ban hành: 03/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

158

Quyết định 38-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Hải và quận Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA HUYỆN AN HẢI VÀ QUẬN NGÔ QUYỀN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 17/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

159

Quyết định 23-HĐBT năm 1989 về một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục và đào tạo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

23-HDBT,Quyết định 23-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Vấn đề cấp bách,Công tác giáo dục,Công tác đào tạo,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP

Ban hành: 09/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

160

Quyết định 156-HĐBT năm 1991 sửa đổi chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 175-HĐBT ngày 18 tháng 11 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng phù hợp với điều kiện mới; Xét đề nghị của các Bộ Thương nghiệp, Tài chính, Lao động-Thương binh và xã hội và Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 175-HĐBT

Ban hành: 16/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91