Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 1563 văn bản

201

Quyết định 156-HĐBT năm 1988 về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và thuế ở cơ quan tài chính các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

156-HDBT,Quyết định 156-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức bộ máy,Thu quốc doanh,Cơ quan tài chính,Thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-HĐBT

Ban hành: 15/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

202

Quyết định 100/HĐBT năm 1986 bổ sung nhiệm vụ, thành phần và tổ chức của Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

100/HDBT,Quyết định 100 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Bổ sung nhiệm vụ,Trữ lượng khoáng sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 8 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 25/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

203

Quyết định 197-HĐBT năm 1989 về việc sửa đổi phương pháp giao kế hoạch Nhà nước năm 1990 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

197-HDBT,Quyết định 197-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Kế hoạch Nhà nước 1990,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHƯƠNG PHÁP GIAO KẾ

Ban hành: 11/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

204

Quyết định 122-HĐBT năm 1984 về cấp phát vốn mở rộng diện tích nông, lâm nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới đối với khu vực kinh tế quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 122-HĐBT NGÀY 19-9-1984 VỀ CẤP PHÁT VỐN MỞ MANG DIỆN TÍCH NÔNG, LÂM NGHIỆP, XÂY DỰNG VÙNG KINH TẾ MỚI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ QUỐC DOANH. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thủ

Ban hành: 19/09/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

205

Quyết định 139-HĐBT năm 1986 về việc chia xã và thành lập thị trấn của huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chia xã và thành lập thị trấn của huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau: A. Huyện Tương Dương: 1. Chia xã Luôn Mai

Ban hành: 13/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

206

Quyết định 70-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cát Hải và huyện Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN CÁT HẢI VÀ HUYỆN ĐỒ SƠN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

207

Quyết định 116-HĐBT năm 1988 về việc sửa đổi mức thu tiền nuôi rừng và phương thức quản lý, sử dụng tiền nuôi rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

lại cho hợp tác xã , hộ gia đình và tư nhân, cá thể. Điều 4. Quyết định này được thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1988. bãi bỏ Quyết định số 30-HĐBT ngày 24-3-1986 và các điều 3, 4, 6, 7, 8 của Quyết định số 88-HĐBT ngày 24-9-1981 của Hội đồng Bộ Trưởng. Nghiêm cấm các địa phương (tỉnh, huyện, xã) tự ý đặt ra các khoản lệ phí khác đối với những

Ban hành: 20/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

208

Quyết định 141-HĐBT năm 1985 về việc mở rộng thị trấn Đồng Đăng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

141-HDBT,Quyết định 141-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Lạng Sơn,Huyện Cao Lộc,Thị trấn Đồng Đăng,Mở rộng thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

209

Quyết định 112-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, huyện thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, HUYỆN THUỘC TỈNH SÔNG BÉ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, huyện thuộc tỉnh Sông Bé như sau: A. Huyện

Ban hành: 04/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

210

Quyết định 18-HĐBT năm 1990 về việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

18-HDBT,Quyết định 18-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Ký kết hợp đồng,Thực hiện hợp đồng,Hợp đồng kinh tế,Chỉ tiêu pháp lệnh,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-HĐBT

Ban hành: 16/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

211

Quyết định 74-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN VÀ HUYỆN THUỘC TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phân vạch lại địa

Ban hành: 26/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

212

Quyết định 100-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Đồ sơn và Kiến an thuộc thành phố Hải phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Hà Nội ngày 06 tháng 6 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN ĐỒ SƠN VÀ KIẾN AN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ

Ban hành: 06/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

213

Quyết định 122-HĐBT năm 1987 về tổng điều tra dân số năm 1989 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

122-HDBT,Quyết định 122-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tổng điều tra,Điều tra dân số 1989,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔNG

Ban hành: 17/08/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

214

Quyết định 50-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên xã Bình Vĩnh và xã Bình Yến thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

50-HDBT,Quyết định 50-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Đổi tên xã,Huyện Bình Sơn,Tỉnh Nghĩa Bình,Xã Bình Vĩnh,Xã Bình Yến,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 22/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

215

Quyết định 91-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Thọ Văn thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

91-HDBT,Quyết định 91-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập xã,Xã Thọ Văn,Huyện Tam Thanh,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 30/03/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

216

Quyết định 10-HĐBT năm 1989 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Công ty xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản (Seaprodex) trực thuộc Bộ Thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

10-HDBT,Quyết định 10-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Công ty nhập khẩu thủy sản,Công ty xuất khẩu thủy sản,Chức năng,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1989

Ban hành: 30/01/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

217

Quyết định 182-HĐBT năm 1982 về việc thành lập một số cơ quan trực thuộc Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

182-HDBT,Quyết định 182-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ Vật tư,Thành lập cơ quan,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 27/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

218

Quyết định 87-HĐBT năm 1986 điều chỉnh dịa giới hành chính một số xã và thị trấn của huyện nhà bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thị trấn của huyện Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh như sau: 1.

Ban hành: 17/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

219

Quyết định 25-HĐBT năm 1985 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 25-HĐBT NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ CỦ CHI THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ

Ban hành: 01/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

220

Quyết định 193-HĐBT năm 1988 về kinh doanh thương mại và dịch vụ ở thị trường trong nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

193-HDBT,Quyết định 193-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Kinh doanh,Thương mại,Dịch vụ,Thị trường trong nước,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-HĐBT Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220