Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1563 văn bản

101

Quyết định 106-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch địa giới hành chính thị trấn Phát diệm của huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN PHÁT DIỆM CỦA HUYỆN KIM SƠN THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ

Ban hành: 09/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

102

Quyết định 108-HĐBT năm 1986 về việc thành lập huyện Ea Kar thuộc tỉnh Đắk Lăk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HUYỆN EA KAR THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk và Ban Tổ chức của

Ban hành: 13/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

103

Quyết định 287-HĐBT năm 1991 về chính sách chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

287-HDBT,Quyết định 287-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ chính sách,Sĩ quan,Hạ sĩ quan,Chiến sĩ công an nhân dân phục viên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287-HĐBT Hà Nội , ngày 26 tháng 9

Ban hành: 26/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

104

Quyết định 74-HĐBT năm 1986 về việc mở rộng thị trấn Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay mở rộng thị trấn Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng như sau: - Tách 2.580

Ban hành: 25/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

105

Quyết định 129-HĐBT năm 1991 về việc trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số: 129-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 20/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

106

Quyết định 23-HĐBT năm 1987 thành lập thị trấn Tân hoà của huyện Gò công đông thuộc tỉnh Tiền giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay giải thể xã Tân Hoà của huyện Gò Công Đông thuộc tỉnh Tiền Giang để thành lập thị trấn Tân Hoà (thị trấn huyện lỵ huyện Gò Công Đông). Thị trấn Tân Hòa có 1.986,6 hécta diện

Ban hành: 13/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

107

Quyết định 25-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường,của thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái như sau: 1. Giải thể xã Túc Duyên để thành lập phường Túc Duyên. 2.

Ban hành: 13/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

108

Quyết định 79-HĐBT năm 1989 về việc điều chỉnh mức trợ cấp của một số đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

79-HDBT,Quyết định 79-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh mức trợ cấp,Đối tượng hưởng chính sách xã hội,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-HĐBT

Ban hành: 05/07/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

109

Quyết định 3-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã bộc bố và nhạn môn của huyện ba bể thuộc tỉnh Cao bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . - Nay tách 1.210 hécta diện tích tự nhiên với 718 nhân khẩu của xã Nhạn Môn thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Cao Bằng để sát nhập vào xã Bộc Bố cùng huyện. -

Ban hành: 05/01/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

110

Quyết định 207-HĐBT năm 1988 về công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng hàng xuất khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

207-HDBT,Quyết định 207-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Hàng xuất khẩu,Công tác kiểm tra,Thanh tra chất lượng,Thương mại,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 29/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

111

Quyết định 162-HĐBT năm 1986 về việc chia xã Trà Mai của huyện Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

XÃ TRÀ MAI CỦA HUYỆN TRÀ MY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng

Ban hành: 03/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

112

Quyết định 63-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của các huyện Trà My và Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA CÁC HUYỆN TRÀ MY VÀ QUẾ SƠN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

113

Quyết định 61-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN ĐIỆN BIÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

114

Quyết định 262-HĐBT năm 1990 thành lập thị xã Bắc Cạn thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

LẬP THỊ XÃ BẮC CẠN THUỘC TỈNH BẮC THÁI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay giải thể thị trấn Bắc Cạn, thuộc huyện Bạch Thông để thành lập thị xã Bắc Cạn thuộc tỉnh Bắc Thái.

Ban hành: 16/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

115

Quyết định 138-HDDBT năm 1986 về việc chia xã thạch lâm thành hai xã Thạch Đạn và xã bảo lâm thuộc huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chia xã Thạch Lâm của huyện Cao Lộc thuộc tỉnh Lạng Sơn thành hai xã lấy tên là xã Thạch Đạn và xã Bảo Lâm. a) Xã Thạch Đạn có diện tích tự nhiên 4.114

Ban hành: 13/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

116

Quyết định 36-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Vàm Cỏ thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN VÀM CỎ THUỘC TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chia huyện Vàm Cỏ thuộc tỉnh Long An thành hai huyện lấy

Ban hành: 04/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

117

Quyết định 145-HĐBT năm 1992 về quy định tạm thời việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

145-HDBT,Quyết định 145-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Trẻ em bị bỏ rơi,Cơ sở nuôi dưỡng,Trẻ em bị tàn tật,Trẻ em mồ côi,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145-HĐBT

Ban hành: 29/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

118

Quyết định 227-HĐBT năm 1990 thành lập huyện Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HUYỆN CƯ JÚT THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tách 5 xã: Ea T—ling, Tâm Thắng, Trúc Sơn, Ea Po, Nam Dong của thị xã Buôn Ma Thuột gồm 36.400 hécta diện

Ban hành: 19/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

119

Quyết định 125/HĐBT năm 1986 về việc chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHIA XÃ TRƯNG VƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ THUỘC TỈNH VĨNH PHÚ HỘI ĐÔNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của

Ban hành: 11/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

120

Quyết định 366-HĐBT năm 1991 ban hành Quy định chế độ thẩm định các Dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài của Hội đồng Bộ trưởng

366-HDBT,Quyết định 366-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,Chế độ thẩm định,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 366-HĐBT Hà Nội , ngày 07 tháng 11 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 07/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220