Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1563 văn bản

121

Quyết định 7-HĐBT năm 1986 về việc chia huyện An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng bộ trưởng ban hành

7-HĐBT NGÀY 13-1-1986 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN AN BIÊN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiên pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân

Ban hành: 13/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

122

Quyết định 40-HĐBT năm 1988 sửa đổi tỷ lệ trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

40-HDBT,Quyết định 40-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỷ lệ,Kinh phí,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-HĐBT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

123

Quyết định 60-HĐBT năm 1990 về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

******** Số: 60-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng bộ

Ban hành: 01/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

124

Quyết định 102-HĐBT năm 1988 thành lập thị trấn Kiến xương của huyện Kiến xương thuộc tỉnh Thái bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG CỦA HUYỆN KIẾN XƯƠNG THUỘC TỈNH THÁI BÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tách xóm Quang Trung và xóm Tân Tiến của xã Tán Thuật

Ban hành: 08/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

125

Quyết định 156-HĐBT năm 1990 thành lập Tổng Công ty khoáng sản quý hiếm Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

156-HDBT,Quyết định 156-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Tổng Công ty khoáng sản quý hiếm VN,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-HĐBT

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

126

Quyết định 154-HĐBT năm 1990 thành lập Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

154-HDBT,Quyết định 154-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

127

Quyết định 155-HĐBT năm 1990 thành lập Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp Hội đồng bộ trưởng ban hành

155-HDBT,Quyết định 155-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

128

Quyết định 153-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

153-HDBT,Quyết định 153-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

129

Quyết định 152-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty phân bón và hoá chất cơ bản do Hội đồng bộ trưởng ban hành

152-HDBT,Quyết định 152-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 152-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

130

Quyết định 81-HĐBT ban hành Hệ thống chi tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

81-HDBT,Quyết định 81-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống chi tiêu,Kế hoạch nhà nước năm 1991,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 28/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

131

Quyết định 88-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé như sau: A.

Ban hành: 17/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

132

Quyết định 91-HĐBT năm 1990 về việc chia các huyện Bến Hải và Triệu Hải thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHIA CÁC HUYỆN BẾN HẢI VÀ TRIỆU HẢI THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chia các huyện Bến Hải và Triệu Hải thuộc tỉnh Quảng Trị như sau: A- Chia huyện Bến Hải thành

Ban hành: 23/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

133

Quyết định 81-HĐBT năm 1986 về việc mở rộng và đổi tên thị xã Quy Nhơn thành thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

BỘ TRƯỞNG SỐ 81-HĐBT NGÀY 3-7-1986 VỀ VIỆC MỞ RỘNG VÀ ĐỔI TÊN THỊ XÃ QUY NHƠN THÀNH THÀNH PHỐ QUY NHƠN THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng

Ban hành: 03/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

134

Quyết định 37-HĐBT năm 1987 về việc thành lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

LẬP THỊ XÃ GÒ CÔNG THUỘC TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban

Ban hành: 16/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

135

Quyết định 168-HĐBT năm 1988 về việc công nhận trường Cao đẳng sư phạm các tỉnh Sông bé, Long an, Tây ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÁC TỈNH SÔNG BÉ, LONG AN, TÂY NINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981, Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường, lớp, đại học, trung học chuyên nghiệp; Căn cứ Quyết định số 291-CP ngày 30

Ban hành: 12/11/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

136

Quyết định 62/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính xã Phạm Hồng Thái của huyện Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 62-HĐBT NGÀY 17-5-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ PHẠM HỒNG THÁI THUỘC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU THUỘC TỈNH QUẢNG NINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Cắn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981

Ban hành: 17/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

137

Quyết định 59-HĐBT năm 1986 về việc thành lập hai xã Xuân Đông và Xuân Tây của huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 14-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay thành lập xã Xuân Đông và Xuân Tây tại khu vực kinh tế

Ban hành: 14/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

138

Quyết định 359-HĐBT sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 3 năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

359-HDBT,Quyết định 359-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 359-HĐBT

Ban hành: 29/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

139

Quyết định 207-HĐBT năm 1991 huỷ bỏ các văn bản pháp luật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

thực hiện quyết định của HĐBT về chấn chỉnh tổ chức ngành giao thông vận tải. 24. 397-CT 30-12-85 CT - Về việc quản lý và nâng cao năng lực vận tải của các phương tiện vận tải trong các ngành kinh tế. 25. 24-CT 8-8-85 CT - Về sắp xếp lại công nghiệp cơ khí giao thông vận tải.

Ban hành: 04/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

140

Quyết định 30/2005/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

30/2005/QD-BGTVT,Quyết định 30 2005,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn ngành,Phương tiện giao thông đường bộ,22 TCN 327 - 05,Rơ moóc,Sơ mi rơ moóc,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220