Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1563 văn bản

81

Quyết định 217-HĐBT năm 1990 sửa đổi quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

217-HDBT,Quyết định 217-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thu học phí,Ngành giáo dục phổ thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 13/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

82

Quyết định 89-HĐBT năm 1988 về mẫu số hiệu Cảnh sát nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

89-HDBT,Quyết định 89-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Cảnh sát nhân dân,Mẫu số hiệu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SỐ HIỆU CẢNH

Ban hành: 24/05/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

83

Quyết định 225-HĐBT năm 1987 ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam về đại lượng và đơn vị đo lường của Hội đồng Bộ trưởng

225-HDBT,Quyết định 225-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tiêu chuẩn Việt Nam,Đại lượng,Đơn vị đo lường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN

Ban hành: 09/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

84

Quyết định 8-HĐBT năm 1990 về việc điều chỉnh mức trợ cấp của một số đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

8-HDBT,Quyết định 8-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh mức trợ cấp,Đối tượng hưởng chính sách xã hội,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 05/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

85

Quyết định 328-HĐBT năm 1991 điều chỉnh địa giới thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI THỊ XÃ ĐÔNG HÀ VÀ THÀNH LẬP LẠI HUYỆN CAM LỘ THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay tách 8 xã của thị xã

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

86

Quyết định 168-HĐBT năm 1992 sửa đổi Nghị quyết 186-HĐBT về việc phân cấp quản lý ngân sách do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 186-HĐBT NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 1989 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ yêu cầu đổi mới một bước cơ chế quản lý kinh tế, tài chính trong thời gian tới; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT

Ban hành: 16/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

87

Quyết định 421-HĐBT năm 1990 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

421-HDBT,Quyết định 421-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế môn bài,Điều chỉnh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 421-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẰNG TIỀN VỀ

Ban hành: 10/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

88

Quyết định 64-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính xã Cam Hiệp của huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ CAM HIỆP CỦA HUYỆN CAM RANH THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-2-1980; Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét để nghị

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

89

Quyết định 406-HĐBT năm 1990 về việc công nhận trường Đại học Tuyên giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

406-HDBT,Quyết định 406-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Công nhận trường,Trường đại học Tuyên Giáo,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

90

Quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

LẬP HUYỆN MỚI NGỌC HỒI THUỘC TỈNH KON TUM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định 64-B/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập huyện Ngọc Hồi, thuộc tỉnh Kom Tum như sau: Thành lập huyện Ngọc Hồi

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

91

Quyết định 203-HĐBT năm 1991 hướng dẫn các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

203-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT THUẾ DOANH THU, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ LỢI TỨC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế

Ban hành: 29/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

92

Quyết định 18-HDDBT năm 1988 về việc thành lập thị trấn yên châu thuộc huyện Yên châu, tỉnh Sơn la do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN YÊN CHÂU THUỘC HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của uỷ ban Nhân

Ban hành: 29/02/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

93

Quyết định 70-HĐBT năm 1992 về việc trợ cấp của công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

******** Số: 70-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ

Ban hành: 05/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

94

Quyết định 134-HĐBT năm 1992 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-HDBT,Quyết định 134-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Phát hành tín phiếu kho bạc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

95

Quyết định 31-HĐBT về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

31-HDBT,Quyết định 31-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chỉ tiêu kế hoạch,Kế hoạch Nhà nước 1992,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ

Ban hành: 25/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

96

Quyết định 126-HĐBT năm 1991 bổ sung một số điều trong việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số: 126-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG VIỆC THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG MẬU DỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập

Ban hành: 19/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

97

Quyết định 115-HĐBT năm 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

115-HDBT,Quyết định 115-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế xuất nhập khẩu,Tiểu ngạch biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT

Ban hành: 09/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

98

Quyết định 21-HĐBT năm 1991 về trang phục, chứng minh thư, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của cán bộ ngành thuế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

phúc ******** Số: 21-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRANG PHỤC, CHỨNG MINH THƯ, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, SỐ HIỆU CỦA CÁN BỘ NGÀNH THUẾ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ nghị định số 281 - HĐBT ngày 7 -8 1990 của Hội đồng Bộ

Ban hành: 24/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

99

Quyết định 303-HĐBT năm 1992 về việc trợ cấp đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay trợ cấp thêm 25% mức lương chức vụ (cấp bậc), mức trợ cấp hoặc sinh hoạt phí đã được tính lại theo Quyết định số 203-HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng đối với công

Ban hành: 20/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

100

Quyết định 56-HĐBT năm 1988 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

56-HDBT,Quyết định 56-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Cơ cấu tổ chức,Sửa đổi,Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220