Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1564 văn bản

161

Quyết định 132-HĐBT năm 1990 về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

132-HDBT,Quyết định 132-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Phân loại đô thị,Phân cấp quản lý đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132-HĐBT

Ban hành: 05/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

162

Quyết định 44-HĐBT năm 1989 về việc thu một phần học phí trong ngành Giáo dục phổ thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

44-HDBT,Quyết định 44-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Thu học phí,Ngành giáo dục phổ thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

163

Quyết định 202-HĐBT năm 1988 về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

1981. Thi hành Nghị quyết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá VIII thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh và công tư hợp doanh được sử dụng hệ thống thang bậc lương và các khoản phụ cấp nói tại Nghị định số 235-HĐBT ngày 18/9/1985 với mức lương tối thiểu quy định lại là

Ban hành: 28/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

164

Quyết định 145-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Cao Lộc và thị xã Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 64b-HĐBT ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cao Lộc và thị xã Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn như sau: - Tách xã Hợp Thành (trừ hợp tác xã Liên

Ban hành: 22/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

165

Quyết định 96-HĐBT năm 1991 ban hành bản Quy định về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu của Hội đồng Bộ trưởng

96-HDBT,Quyết định 96-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Khuyến khích sản xuất,Hàng xuất khẩu,Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 96-HĐBT

Ban hành: 05/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

166

Quyết định 17-HĐBT năm 1987 về việc chia xã Krông bông của huyện Krông bông thuộc tỉnh Đắk lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chia xã Krông Bông của huyện Krông Bông thuộc tỉnh Đắk Lắk thành 3 xã lấy tên là xã Cư Bui, xã Cư Đrăm và xã Yang

Ban hành: 12/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

167

Quyết định 213-HĐBT năm 1987 về việc đổi tên Uỷ ban quốc gia điều tra hậu quả chiến tranh hoá học của mỹ ở Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

213-HDBT,Quyết định 213-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Ủy Ban quốc gia,Đổi tên,Hậu quả,Hậu quả chiến tranh hóa học,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 213-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

168

Quyết định 289-HĐBT năm 1985 về việc thành lập huyện Hiệp đức thuộc tỉnh Quảng nam - Đà nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

TRƯỞNG SỐ 289-HĐBT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN HIỆP ĐỨC THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

Ban hành: 31/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

169

Quyết định 106/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Krông Pắc, Đắk Nông thuộc tỉnh Đắk Lăk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Krông Pắc, Đăk Nông thuộc tỉnh Đăk Lăk như sau: A. Huyện Krông Pắc. - Tách của xã Krông Buk thuộc huyện Krông Pắc 1.900

Ban hành: 10/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

170

Quyết định 103- HĐBT năm 1986 về việc thành lập một số thị trấn của các huyện Lương Sơn, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 Nay thành lập một số thị trấn của các huyện Lương Sơn, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Sơn Bình như sau: A. Huyện Lương Sơn. - Giải thể xã Hùng Sơn và thị trấn nông

Ban hành: 06/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

171

Quyết định 109-HĐBT năm 1988 về việc chuyển giao công tác chỉ đạo xây dựng chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

109-HDBT,Quyết định 109-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức,Viên chức nhà nước,Chuyển giao,Bộ Thương binh và Xã hội,Bộ Lao động,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 6

Ban hành: 30/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

172

Quyết định 170-HĐBT năm 1984 về việc chuyển tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải về thị xã Cà Mau do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

170-HDBT,Quyết định 170-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Minh Hải,Chuyển tỉnh,Thị xã Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 18/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

173

Quyết định 168-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HĐBT NGÀY 17-12-1984 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH MINH HẢI. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Minh Hải và Ban Tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.-

Ban hành: 17/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

174

Quyết định 10-HĐBT năm 1985 về việc chuyển Toà án nhân dân xét xử những việc tranh chấp trong lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

10-HĐBT Hà Nội , ngày 14 tháng 1 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TOÀ ÁN NHÂN DÂN XÉT XỬ NHỮNG VIỆC TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân ngày 3-7-1981 và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 14/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

175

Quyết định 280-HĐBT năm 1985 sửa đổi tổ chức của Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 280-HĐBT NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC CỦA VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Quốc

Ban hành: 11/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

176

Quyết định 53-HĐBT năm 1987 thành lập cảng Vũng Tầu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

53-HDBT,Quyết định 53-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Cảng Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CẢNG VŨNG TẦU

Ban hành: 14/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

177

Quyết định 272-HĐBT năm 1984 về việc thay thế thành viên của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981; Tiếp theo Quyết định số 58-HĐBT ngày 11 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng; Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình và ý kiến của Trung ương Hội liên

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

178

Quyết định 60-HĐBT năm 1989 về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

60-HDBT,Quyết định 60-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý hoạt động báo chí,Quản lý hoạt động xuất bản,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 08/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

179

Quyết định 75-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Thái Thuỵ thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 - 12 - 1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 25/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

180

Quyết định 73-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 - 12 - 1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 - 7 - 1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban Tổ chức của Chính Phủ,

Ban hành: 20/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91