Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 1563 văn bản

181

Quyết định 150-HĐBT về việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành năm 1987 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

150-HDBT,Quyết định 150-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Thanh toán khối lượng xây lắp,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 30/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

182

Quyết định 61-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 20-11-1970; Căn cứ quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

183

Quyết định 77-HĐBT năm 1989 về việc chia huyện Thạch Hưng và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA HUYỆN THẠNH HƯNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN CAO LÃNH THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay chia huyện

Ban hành: 27/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

184

Quyết định 56-HĐBT năm 1986 về việc thành lập thị trấn Nhà Bàng thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang và Ban tổ chức của Chính Phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Thành lập thị trấn Nhà Bàng (thị trấn huyện

Ban hành: 10/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

185

Quyết định 104-HĐBT năm 1988 về việc chuyển giao lực lượng Bộ đội biên phòng từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỪ BỘ QUỐC PHÒNG SANG BỘ NỘI VỤ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Nghị quyết số 7-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị chuyển giao bộ đội biên phòng từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ; Để thống nhất lãnh đạo, chỉ

Ban hành: 11/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

186

Quyết định 51-HĐBT năm 1989 về việc tổ chức lại công tác tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

51-HDBT,Quyết định 51-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức công tác,Tiếp nhận viện trợ,Tổ chức quốc tế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ

Ban hành: 25/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

187

Quyết định 48-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu và thành lập huyện Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

48-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN TÂN BIÊN, DƯƠNG MINH CHÂU VÀ THÀNH LẬP HUYỆN TÂN CHÂU THUỘC TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban

Ban hành: 13/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

188

Quyết định 71-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Kỳ Sơn và thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KỲ SƠN VÀ THỊ XÃ HOÀ BÌNH THUỘC TỈNH HÀ SƠN BÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành

Ban hành: 24/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

189

Quyết định 13-HĐBT năm 1989 về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

13-HDBT,Quyết định 13-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Vấn đề cấp bách,Ruộng đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH

Ban hành: 01/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

190

Quyết định 49-HĐBT năm 1988 thành lập một số thị trấn của các huyện Mỹ Đức, Tân Lạc và Thường Tín thuộc tỉnh Hà Sơn bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN MỸ ĐỨC, TÂN LẠC VÀ THƯỜNG TÍN THUỘC TỈNH HÀ SƠN BÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 19/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

191

Quyết định 03/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 3-HĐBT NGÀY 11-1-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ quyết

Ban hành: 11/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

192

Quyết định 04/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Sông Mã và Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Sông Mã và Mộc Châu

Ban hành: 11/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

193

Quyết định 67-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 67-HĐBT NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 1982 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ XÃ THÁI BÌNH THUỘC TỈNH THÁI BÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT ngày

Ban hành: 08/04/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

194

Quyết định 144-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên huyện Chợ Rã thuộc tỉnh Cao Bằng thành huyện Ba Bể do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

144-HDBT,Quyết định 144-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Cao Bằng,Huyện Ba Bể,Đổi tên huyện,Huyện Chợ Rã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 06/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

195

Quyết định 31-HĐBT năm 1987 sửa đổi một số điểm của Điều lệ Hợp tác xã Thủy sản kèm theo nghị định 51-HĐBT do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

tháng 02 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 51-HĐBT NGÀY 17-03-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04-07-1981; Căn cứ Điều lệ Hợp tác xã Thủy sản ban hành kèm theo Nghị định

Ban hành: 14/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

196

Quyết định 131-HĐBT năm 1986 sửa đổi tỷ lệ trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn VIệt Nam quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

131-HDBT,Quyết định 131-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Tổng Công đoàn Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-HĐBT Hà Nội , ngày 30 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỶ LỆ TRÍCH

Ban hành: 30/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

197

Quyết định 27-HĐBT năm 1987 về việc chia một số xã của huyện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CỦA HUYỆN THANH BÌNH THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 18-12-1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày

Ban hành: 13/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

198

Quyết định 123/HĐBT năm 1986 về bộ máy giúp việc Ban Nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

123/HDBT,Quyết định 123 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy giúp việc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123/HĐBT Hà Nội , ngày 06 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC BAN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

Ban hành: 06/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

199

Quyết định 16-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Long thành và thị xã Vĩnh an thuộc tỉnh Đồng nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Long Thành và thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai như sau: A. Huyện Long Thành.

Ban hành: 12/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

200

Quyết định 220-HĐBT năm 1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện tân thạnh thuộc tỉnh long an do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 220-HĐBT NGÀY 15-8-1985 VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN TÂN THẠNH THUỘC TỈNH LONG AN. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980. Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày

Ban hành: 15/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220