Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 60-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 08/06/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Nhằm đổi mới và tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả tích cực của hoạt động báo chí và xuất bản để phục vụ tốt hơn nữa cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng và Nhà nước; đáp ứng nhu cầu chính đáng ngày càng tăng của nhân dân;
Căn cứ Luật số 100-SL/L.2 ngày 20-5-1957 quy định chế độ báo chí;
Căn cứ Sắc luật 003-SLt ngày 18-6-1957 về quyền tự do xuất bản;
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan chủ quản của hoạt động báo chí, xuất bản như sau:

a) Bộ Thông tin là cơ quan quản lý Nhà nước của Hội đồng Bộ trưởng về hoạt động báo chí, xuất bản (bao gồm cả in và phát hành). Bộ có trách nhiệm xây dựng các dự luật và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước về báo chí, xuất bản nhằm phát huy tính công khai và dân chủ, phổ cập được những giá trị văn hoá, tinh thần trong và ngoài nước phù hợp với lợi ích của đất nước; đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các thể thức hoạt động báo chí, xuất bản trong cả nước.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động báo chí, xuất bản, in phát hành trên địa bàn mình theo pháp luật và các thể thức hoạt động báo chí và xuất bản.

b) Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, các cơ quan Đảng, các đoàn thể nhân dân hoạt động trong phạm vi toàn quốc là các cơ quan chủ quản của các đơn vị báo chí, xuất bản thuộc quyền quản lý của các cơ quan đoàn thể ấy.

Thủ trưởng cơ quan chủ quản có trách nhiệm:

- Đứng tên xin phép cho đơn vị thuộc quyền quản lý của mình tham gia hoạt động báo chí, xuất bản.

- Chịu trách nhiệm chính trị và bảo đảm các điều kiện vật chất đối với các hoạt động báo chí, xuất bản thuộc quyền quản lý của mình. Phê duyệt kế hoạch hoạt động báo chí, xuất bản các đơn vị thuộc quyền mình.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm những người chịu trách nhiệm chính của cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

c) Các báo, tạp chí và nhà xuất bản chỉ được bắt đầu hoạt động sau khi được Bộ Thông tin cấp giấy phép. Khi chưa có giấy phép không được tiến hành hoạt động, kể cả việc quảng cáo, huy động vốn.

Đối với những trường hợp bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của các báo chí, nhà xuất bản không đúng với tiêu chuẩn quy định, Bộ Thông tin có quyền yêu cầu cơ quan chủ quản xem xét lại.

Điều 2. Bộ Thông tin cụ thể hoá những định hướng về báo chí và xuất bản của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn các ngành, các cấp về việc quản lý đề tài xác định thứ tự ưu tiên và phân bố cơ cấu hợp lý giữa các loại sách, báo về chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật; giữa sách báo cho người lớn và sách báo cho thiếu nhi; sách nghiên cứu cho một số đối tượng và sách phổ thông cho đông đảo nhân dân. Quy định chức năng, nhiệm vụ cho từng tờ báo, nhà xuất bản quy hoạch và sắp xếp hợp lý mạng lưới báo chí, xuất bản, in, phát hành và xuất nhập khẩu sách báo.

Bộ Thông tin cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung hoặc sửa đổi các quy định về kỷ luật tuyên truyền và những vấn đề thuộc phạm vi bí mật nhà nước, không được công bố công khai.

Điều 3. áp dụng chế độ đặt hàng đối với hoạt động xuất bản. Các cơ quan Nhà nước và đoàn thể, các tổ chức xã hội cần công bố tài liệu, tác phẩm, công trình nghiên cứu, v.v... theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức mình phải đặt hàng và thanh toán với nhà xuất bản theo hợp đồng kinh tế. Bộ Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thể thức đặt hàng xuất bản.

Đối với một số báo cần thiết phải trợ giá thì báo thuộc cấp nào do ngân sách cấp ấy cấp.

Điều 4. Giám đốc và Tổng biên tập các cơ quan báo chí, nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của cơ quan mình.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60-HĐBT ngày 08/06/1989 về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.417

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!