Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 30-HDBT 1981 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 1564 văn bản

21

Quyết định 119-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

119-HDBT,Quyết định 119-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 119-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 26/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

22

Quyết định 111-HĐBT năm 1981 sửa đổi chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

111-HDBT,Quyết định 111-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Cán bộ phường,Sửa đổi chính sách,Chế độ cán bộ xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-HĐBT

Ban hành: 13/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

23

Quyết định 109-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng bộ trưởng ban hành

109-HDBT,Quyết định 109-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 10/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

24

Quyết định 102-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

102-HDBT,Quyết định 102-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Thanh Hóa,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 02/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

25

Quyết định 100-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

100-HDBT,Quyết định 100-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 30/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

26

Quyết định 98-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số huyện thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

98-HDBT,Quyết định 98-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Tỉnh Cửu Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm

Ban hành: 29/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

27

Quyết định 91-HĐBT năm 1981 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

91-HDBT,Quyết định 91-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Trường Hành chính Trung ương,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 91-HĐBT NGÀY 26

Ban hành: 26/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

28

Quyết định 93-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

93-HDBT,Quyết định 93-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Tây Ninh,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 93

Ban hành: 26/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

29

Quyết định 89-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

89-HDBT,Quyết định 89-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới phường,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 25/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

30

Quyết định 80-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

80-HDBT,Quyết định 80-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 23/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

31

Quyết định 77-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

77-HDBT,Quyết định 77-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

32

Quyết định 76-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

76-HDBT,Quyết định 76-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

33

Quyết định 73-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

73-HDBT,Quyết định 73-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Bình Trị Thiên,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 17/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

34

Quyết định 48-HĐBT năm 1981 về việc mở rộng thị xã Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

48-HDBT,Quyết định 48-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Tuy Hòa,Mở rộng thị xã,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 05/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

35

Quyết định 41-HĐBT năm 1981 về việc thành lập một số huyện thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

41-HDBT,Quyết định 41-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 41 -

Ban hành: 24/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

36

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

30/2016/QD-UBND,Quyết định 30 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2016/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2016

37

Quyết định 65-HĐBT năm 1981 về việc chuyển Trường trung học y tế Nam Định thành Trường cao đẳng y tế Nam Định do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

65-HDBT,Quyết định 65-HDBT 1981,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Chuyển trường,Trường trung học Y tế Nam Định,Trường Cao Đẳng Y tế,Giáo dục CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65-HĐBT

Ban hành: 12/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

38

Quyết định 169-HĐBT năm 1981 bản Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

169-HDBT,Quyết định 169-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ làm việc,Quan hệ công tác,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 29/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

39

Quyết định 168-HĐBT năm 1981 về việc thành lập phòng lưu trữ Quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HDBT,Quyết định 168-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Phòng lưu trữ,Phòng lưu trữ quốc gia Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 168-HĐBT

Ban hành: 26/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2010

40

Quyết định 155-HĐBT năm 1981 về việc cải tiến sản xuất và khôi phục sản xuất ở xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

155-HDBT,Quyết định 155-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Cải tiến sản xuất,Khôi phục sản xuất,Xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1981

Ban hành: 16/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226