Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TU LIEM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 5754 văn bản

81

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội,Xã Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

82

Quyết định 5233/QĐ-UBND về bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

5233/QD-UBND,Quyết định 5233 2020,Thành phố Hà Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm,Danh mục kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

83

Quyết định 347/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

84

Quyết định 2042/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

hành chính huyện Thanh Liêm; Văn bản số 1355/UBND-GTXD ngày 24 tháng 6 năm 2016 về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện các dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê và xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm (tại Tờ trình số 315/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

85

Quyết định 5102/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Ban quản lý dự án 1,98 1,98 1,98 Phường Thượng Cát QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án Đầu xây dựng công trình: Xây dựng trung tâm văn hóa - TDTT xã Thượng Cát 10 Xây dựng Nhà văn

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

86

Quyết định 5103/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

phường Mỹ Đình 2 Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm; Văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15/06/2016 của UBND Thành phố chấp thuận thành lập Công ty cổ phần Đầu bất động sản Vimediland để thực hiện dự án

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

87

Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

kết quả thẩm định số 39/TTr-SXD ngày 09 tháng 01 năm 2018 và hồ sơ Quy hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên Đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Chủ đầu

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

88

Quyết định 13/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2017 quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017. Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao: 1. UBND cấp huyện: a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

89

Quyết định 14/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

hồi đất số 504/TB-UBND ngày 15/8/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án NQ/06 5 Đấu giá và TĐC tại ô đất TT1B, TT2B giáp khu nhà ở Trung Văn ODT Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm 0.45

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

90

Quyết định 5117/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh thoát nước thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai 2 Khu nhà ở thấp tầng tại lô TT 06- X1 TMD CTCP&PT hạ tầng INDECO Cổ Nhuế 1

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

91

Quyết định 5124/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình. 3 Xây dựng tuyến đường vào trường Đại học Ngoại ngữ. DGT Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm Trung Văn 1.23 0.00 1.23

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

92

Quyết định 1930/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

0,10 0,10 Bắc Từ Liêm Phú Diễn, Phúc Diễn Thông báo số 79/TB-UBND ngày 11/4/2012 của UBND huyện Từ Liêm về việc thu hồi đất 5 Mở rộng Học viện Tài chính DGD Học viện tài chính

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

93

Quyết định 1825/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Từ Liêm thực hiện công tác BT,HT và TĐC để xây dựng Trung tâm Thể thao quân đội, Thông báo số 154/TB ngày 19/4/2010 của UBND huyện Nghị quyết 13/NQ- HĐND 3 Khớp nối

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

94

Quyết định 2226/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm; Văn bản số 1355/UBND-GTXD ngày 24 tháng 6 năm 2016 về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện các dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê và xã Liêm

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

95

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

1. Tên Đồ án: Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm. 2. Chủ đầu : Sở Xây dựng Hà Nam. 3. Đơn vị vấn lập Quy hoạch: Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn (Bộ Xây dựng). 4. Tính chất, quy mô và phạm vi nghiên cứu: a) Tính chất: - Là đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp, hỗ trợ

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2016

96

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) XÃ LIÊM TIẾT, HUYỆN THANH LIÊM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

97

Quyết định 58/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) XÃ LIÊM TUYỀN, HUYỆN THANH LIÊM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

98

Quyết định 281/QĐ-TTg năm 2019 về chủ trương đầu Dự án đầu xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THANH LIÊM GIAI ĐOẠN II TỈNH HÀ NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

99

Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

dựng”; Thông số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Theo các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm; Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

100

Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

đề nghị phê duyệt phương án giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, với nội dung như sau: 1. Phạm vi áp dụng: Vị trí đấu giá không đầu hạ tầng theo Thông báo số 34/TB-UBND

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32