Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TU LIEM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 5754 văn bản

121

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) của thành phố Hà Nội và các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, các quận Hoàng Mai, Long Biên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ (2007 - 2010) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC HUYỆN THANH TRÌ, GIA LÂM, ĐÔNG ANH, TỪ LIÊM, CÁC QUẬN HOÀNG MAI, LONG BIÊN Trong thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố đã thực hiện có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng

Ban hành: 29/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

122

Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quyết định 4045/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Đ/c Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường – Tổ viên; - Đ/c Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế – Tổ viên; - Đ/c Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm – Tổ viên; - Đ/c Hà Ngọc Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Tổ viên; - Đ/c Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổ viên; - Đ/c Đặng Vũ Tuấn,

Ban hành: 20/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

123

Quyết định 4384/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm lập kế hoạch, có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thành các thủ tục pháp lý của các dự án này trong năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu ; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

124

Quyết định 6180/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ, chủ đầu 81 dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đang thực hiện

kỹ thuật truyền dẫn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm UBND quận Nam Từ Liêm 49 Giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm đào tạo ngôn ngữ tiếng hàn quốc kết hợp văn phòng làm việc tại xã Mễ Trì và xã Trung Văn, huyện Từ

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

125

Quyết định 4691/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Tỉnh ủy (b/c);

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

126

Quyết định 3453/QĐ-UBND năm 2018 về tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương; Căn cứ Thông số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

127

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở pháp tỉnh Sóc Trăng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở pháp (gồm Trưởng phòng, Chánh

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

128

Quyết định 1736/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

1736/QD-UBND,Quyết định 1736 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống Thanh Hóa,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

129

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN, GIẢI THỂ, THÀNH LẬP ẤP THUỘC CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU VÀ HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

130

Quyết định 4822/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Vĩnh Cửu, Tờ trình số 1921/TTr-STNMT ngày 28/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. QUYẾT

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

131

Quyết định 1826/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nông Cống. - Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nông Cống để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng tự nhiên theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và nội dung kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

132

Quyết định 4088/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

8,80 CLN Hiếu Liêm Thửa đất số 446, tờ bản đồ số 5 II Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu mà phải thu hồi đất 9 KCN Đất Cuốc SKK

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

133

Quyết định 77/1999/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tại Khu đô thị mới Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 77/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ ĐÌNH -HUYỆN TỪ LIÊM -HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/2000 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Ban hành: 13/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

134

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH V/V ĐẶT TÊN, SỐ HIỆU ĐƯỜNG HUYỆN LỘ, THUỘC TỈNH HÀ NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn cứ Thông số

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2016

135

Quyết định 2362/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2362/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÀO VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

136

Quyết định 7052/QĐ-UBND năm 2016 về chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quận Bắc Từ Liêm; 12. Ban quản lý dự án đầu xây dựng huyện Thanh Trì trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Thanh Trì; 13. Ban quản lý dự án đầu xây dựng huyện Gia Lâm trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

137

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt phương án giá dịch vụ Khu nghĩa địa tập trung huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

139/QD-UBND,Quyết định 139 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 139/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

138

Nghị quyết 829/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hà Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

xã Mỹ Thọ; toàn bộ 6,46 km² diện tích tự nhiên, 5.091 người của xã An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ. Sau khi nhập, thị trấn Bình Mỹ có 14,62 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.341 người. Thị trấn Bình Mỹ giáp các xã An Đổ, Đồng Du, Đồn Xá, La Sơn, Trung Lương và huyện Thanh Liêm; b) Sau khi sắp xếp, huyện Bình Lục có 17 đơn vị hành

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

139

Quyết định 2582/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ THUỘC CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

140

Quyết định 2961/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu /Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

Trần Thanh Liêm THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU / ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2961/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) PHẦN 1. DANH MỤC

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32