Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TU LIEM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 5754 văn bản

101

Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm; Văn bản số 1602/UBND-GTXD ngày 20 tháng 7 năm 2016 về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án đầu xây dựng hạ tầng khu thương mại dịch vụ và nhà ở Phố Cà,

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

102

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác thải tại thung Cổ Chày, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Theo Văn bản số 2593/UBND-GTXD ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu Dự án nhà máy xử lý rác thải tại thung Cổ Chày, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm; Xét đề nghị của Công ty cổ phần Môi trường Hà Nam (tại

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

103

Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch làng nghề thêu ren và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

. 2. Chủ đầu : Công ty TNHH Hợp Tiến. 3. Vị trí, quy mô, tính chất a) Vị trí, ranh giới: thuộc thôn Hòa Ngãi và An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Vị trí cụ thể: - Phía Bắc giáp trục đường tỉnh N2 (ĐT494), Công ty TNHH Fabi Secret và khu dân cư hiện trạng thôn Hòa Ngãi; - Phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng thôn An Hòa;

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

104

Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2014 tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

105

Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2014 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

106

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) XÃ THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

107

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) XÃ THANH NGUYÊN, HUYỆN THANH LIÊM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

108

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

109

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) XÃ THANH LƯU, HUYỆN THANH LIÊM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

110

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm và Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

111

Quyết định 59/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) XÃ THANH TUYỀN, HUYỆN THANH LIÊM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

112

Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Xá, Trịnh Xá); 1.359,30 ha diện tích tự nhiên và 16.154 nhân khẩu của huyện Thanh Liêm (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết; 458,31 ha diện tích tự nhiên và toàn bộ 7.478 nhân khẩu của xã Thanh Tuyền); 1.090,90 ha diện tích tự nhiên và 11.108 nhân khẩu của huyện Kim Bảng (gồm 628,53 ha diện tích tự nhiên

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

113

Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA HUYỆN THANH LIÊM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2013

114

Nghị định 25/2003/NĐ-CP về việc thành lập các xã Mã Đà, Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

25/2003/ND-CP,Nghị định 25 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Xã Mã Đà,Xã Hiếu Liêm,Huyện Vĩnh Cửu,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2003/NĐ-CP Hà

Ban hành: 13/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

115

Quyết định 2627/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, tỷ lệ 1/500 tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

dung Thiết kế đô thị; Căn cứ Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

116

Quyết định 119/2004/QĐ-UB đổi tên Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm thành phố Cần Thơ

ĐỊNH : Điều 1. Đổi tên Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm thành phố Cần Thơ. Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Trường có cách pháp nhân và có con dấu riêng. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

117

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý do tỉnh Hà Nam ban hành

Hà Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT V/V ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN DUY TIÊN, BÌNH LỤC, THANH LIÊM, KIM BẢNG ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ PHỦ LÝ VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ (Ngày 12, 13/7/2012)

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

118

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND phê duyệt kết quả phân loại khu vực đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và phân loại đường trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

07/2010/QD-UBND,Quyết định 07 2010,Tỉnh Hà Nam,Phân loại khu vực,Đất nông nghiệp,Phi nông nghiệp,Huyện Thanh Liêm,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/QĐ-UBND

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

119

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú tỉnh An Giang

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/NQ-HĐND An Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN CHÂU PHÚ, HUYỆN CHỢ MỚI, HUYỆN TỊNH BIÊN VÀ HUYỆN AN PHÚ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

120

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp xã; thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

nghiệp các xã; thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2011 (có bảng phân nhóm, loại, khu vực chi tiết kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ

Ban hành: 19/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32