Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 222705 văn bản

41

Quyết định 248-CP năm 1980 về việc thành lập Viện kỹ thuật nhiệt đới do Hội đồng Chính phủ ban hành

248-CP,Quyết định 248-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Viên kỹ thuật nhiệt đới,Thành lập Viện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 248-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 08/08/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

42

Quyết định 225-CP năm 1980 về việc thành lập Vụ công tác người Việt Nam ở nước ngoài do Hội đồng Chính phủ ban hành

225-CP,Quyết định 225-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 225 - CP NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 1980 VỀ VIỆC

Ban hành: 17/07/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

43

Quyết định 224-CP năm 1980 sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

224-CP,Quyết định 224-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Tổ chức lại,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 224-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 224 - CP NGÀY

Ban hành: 16/07/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

44

Quyết định 61-CP năm 1980 điều chỉnh một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

61-CP,Quyết định 61-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh xã,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 61 - CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 26/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

45

Quyết định 32-CP năm 1980 về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

32-CP,Quyết định 32-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chính sách khuyến khích,Khuyến khích chuyển ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/01/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

46

Quyết định 181-CP năm 1980 về việc thành lập Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế do Hội đồng Chính phủ ban hành

181-CP,Quyết định 181-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Bộ Y tế,Viện Dinh dưỡng,Thành lập Viện,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 13/06/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

47

Quyết định 21-CP năm 1979 về việc mở rộng thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

21-CP,Quyết định 21-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Đồng Hới,Mở rộng thị xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ

Ban hành: 18/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

48

Quyết định 320-CP năm 1978 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

320-CP,Quyết định 320-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập hội đồng,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 320-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1978

Ban hành: 15/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

49

Quyết định 131-CP năm 1980 về việc công nhận chức vụ khoa học (đợt I) do Hội đồng Chính phủ ban hành

131-CP,Quyết định 131-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chức vụ khoa học,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 131-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 29/04/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

50

Quyết định 125-CP năm 1980 về việc đổi tên một số xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

125-CP,Quyết định 125-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh An Giang,Đổi tên xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 125-CP NGÀY

Ban hành: 23/04/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

51

Nghị định 122-CP năm 1980 về việc thành lập Trường quản lý kinh tế trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

122-CP,Nghị định 122-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Trường quản lý kinh tế Trung ương,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1980

Ban hành: 17/04/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

52

Quyết định 120-CP năm 1980 về hệ thống tổ chức ngành thuế công thương nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

120-CP,Quyết định 120-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Thuế công thương nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120-CP Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/04/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

53

Quyết định 93-CP năm 1980 về việc thành lập tổng cục cao su trực thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành.

93-CP,Quyết định 93-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tổng cục cao su,Bộ Nông nghiệp,Thành lập tổng cục cao su,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 93-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 24/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

54

Quyết định 81-CP năm 1980 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1980 do Hội đồng Chính phủ ban hành

81-CP,Quyết định 81-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 1980,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 81-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ

Ban hành: 12/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

55

Quyết định 373-CP năm 1979 về chủ trương, chính sách quản lý thị trường do Hội đồng Chính phủ ban hành

373-CP,Quyết định 373-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chính sách quản lý thị trường,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* SỐ: 373-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 13/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

56

Quyết định 53-CP năm 1980 về chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số do Hội đồng Chính phủ ban hành

53-CP,Quyết định 53-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chữ viết,Dân tộc thiểu số,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1980

Ban hành: 22/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

57

Nghị quyết số 357-CP về chính sách khuyến kích phát triển chăn nuôi trâu bò do Hội đồng Chính phủ ban hành

357-CP,Nghị quyết 357-CP 1979,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 357-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1979 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH

Ban hành: 03/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

58

Quyết định 18-CP năm 1980 về việc thành lập Trường Cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành

18-CP,Quyết định 18-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Trường Cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hóa,Thành lập trường cao đẳng,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 21/01/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

59

Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

275-CP,Quyết định 275-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 275-CP

Ban hành: 25/07/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

60

Quyết định 405-CP năm 1979 về việc thành lập Trường đại học pháp lý Hà Nội do Hội đồng Chính phủ ban hành

405-CP,Quyết định 405-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Trường đại học pháp lý Hà Nội,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 405-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÁP LÝ HÀ

Ban hành: 10/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188