Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 320-CP năm 1978 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 320-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 15/12/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY TIỀN NGÂN HÀNG CŨ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ quyết định của Hội đồng Chính phủ số 87- CP ngày 25-4-1978 về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Tổng giám đốc ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập ở trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hội đồng tiêu hủy các loại tiền Ngân hàng cũ (ở miền Bắc và miền Nam), tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành.

Điều 2. – Hội đồng tiêu hủy các loại tiền trên đây ở trung ương có nhiệm vụ:

1. Nắm cụ thể và kiểm tra tình hình tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành ở trung ương và ở các cấp;

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương;

3. Trực tiếp tổ chức việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở ngân hàng trung ương;

4. Tổng hợp tình hình và quyết toán toàn bộ số tiền đã tiêu hủy ở trung ương và các địa phương để báo cáo với Chính phủ.

Điều 3. – Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ:

1. Nắm và kiểm tra tình hình tiền Ngân hàng cũ thu về trong thu đổi, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở địa phương;

2. Trực tiếp tổ chức việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở địa phương theo sự chỉ đạo của Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở trung ương;

3. Tổng hợp tình hình và quyết toán từng đợt tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành ở địa phương để báo cáo với trung ương.

Điều 4. – Thành phần của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương gồm:

- Đồng chí Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài chính, làm chủ tịch Hội đồng;

- Đồng chí Bộ trưởng hoặc thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm ủy viên;

- Đồng chí Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, làm ủy viên;

- Đồng chí Viện trưởng hoặc Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, làm ủy viên.

Danh sách các thành viên của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương sẽ do Thủ tướng Chính phủ chỉ định.

Điều 5. – Thành phần của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở các tỉnh, thành phố gồm:

- Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ tịch Hội đồng;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở, Trưởng Ty hoặc Phó trưởng Ty tài chính, làm ủy viên;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở, Trưởng ty hoặc Phó trưởng ty công an, làm ủy viên;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, làm ủy viên;

- Đồng chí Viện trưởng hoặc Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, làm ủy viên.

Danh sách các thành viên của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở tỉnh, thành phố sẽ do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định.

Điều 6. - Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương làm việc tại trụ sở Ngân hàng trung ương và dùng con dấu của Bộ Tài chính. Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở tỉnh, thành phố làm việc tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và dùng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Cán bộ và nhân viên giúp việc lấy từ ba ngành tài chính, ngân hàng, nội vụ.

Việc tiêu hủy các loại tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành phải làm xong trong quý I năm 1979.

Trong quá trình thi hành quyết định này, Hội đồng tiêu hủy tiền ở trung ương và các tỉnh, thành phố định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ (15 ngày một lần); gặp những vấn đề phức tạp hoặc ý kiến còn khác nhau thì phải xin chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. – Bộ Công nghiệp nhẹ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở trung ương để thực hiện việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành, đồng thời thu hồi bột giấy.

Điều 8. – Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 320-CP năm 1978 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.505

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91