Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 222654 văn bản

101

Quyết định 230-CP năm 1978 về việc thành lập Viện hóa học trực thuộc Viện khoa học Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

230-CP,Quyết định 230-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Viện khoa học Việt Nam,Thành lập Viện,Viện hóa học,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

102

Nghị quyết số 229-CP về việc đẩy mạnh sản xuất màu trong hai năm 1979-1980 do Hội đồng Chính phủ ban hành

229-CP,Nghị quyết 229-CP 1978,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 229-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1978 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH

Ban hành: 15/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

103

Quyết định 90-CP năm 1978 sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ tài chính do Hội đồng Chính phủ ban hành

90-CP,Quyết định 90-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Bộ máy tài chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 18/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

104

Nghị quyết số 200-CP về việc phát triển dược liệu trong nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

200-CP,Nghị quyết 200-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 1978 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 21/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

105

Quyết định 71-CP năm 1977 về việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP,Quyết định 71-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 71-CP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

106

Chỉ thị 408-TTg năm 1978 về phát triển mạnh mẽ sản xuất dâu tằm tơ do Hội đồng Chính phủ ban hành

sản xuất dâu tằm tơ để xuất khẩu lấy ngoại tệ nhập thêm bông sợi. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Hội đồng Chính phủ quyết định: 1.Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất bông, Bộ Nông nghiệp cần có quy hoạch và kế hoạch phát triển mạnh mẽ, vượt bậc sản xuất dâu tằm tơ để tăng nguồn hàng xuất khẩu, nhập thêm bông sợi. Từ

Ban hành: 14/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

107

Quyết định 183-CP năm 1978 về việc thực hiện cuộc tổng điều tra dân số năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành.

183-CP,Quyết định 183-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổng điều tra dân số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1978

Ban hành: 20/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

108

Quyết định 179-CP năm 1978 về việc thành lập Ủy ban năm Quốc tế thiếu nhi của Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

179-CP,Quyết định 179-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Ủy ban,Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm

Ban hành: 17/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

109

Nghị định 135-CP năm 1978 về bản chế độ về công tác kế hoạch hoá của cấp huyện do Hội đồng Chính phủ ban hành

135-CP,Nghị định 135-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Công tác kế hoạch hóa cấp huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1978

Ban hành: 08/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

110

Quyết định 134-CP năm 1978 sửa đổi một số tổ chức của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

134-CP,Quyết định 134-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN KẾ HOẠCH

Ban hành: 08/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

111

Quyết định 49-CP năm 1977 hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

49-CP,Quyết định 49-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Phú Khánh,Điều chỉnh địa giới,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 49-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 10/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

112

Nghị định 96-CP năm 1978 về tổ chức của ngành văn hóa và thông tin do Hội đồng Chính phủ ban hành

96-CP,Nghị định 96-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức ngành văn hóa thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 96-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 04

Ban hành: 28/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

113

Quyết định 88-CP năm 1978 về mức tiền mặt được đổi ngay khi thu đổi tiền trong cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

88-CP,Quyết định 88-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thu đổi tiền trong nước,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 25/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

114

Quyết định 78-CP năm 1978 bổ sung chế độ đãi ngộ đối với bệnh binh do Hội đồng Chính phủ ban hành

78-CP,Quyết định 78-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chế độ đãi ngộ,Chế độ đãi ngộ bệnh binh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78-CP Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

115

Nghị quyết số 297-CP về một chính sách đối với tôn giáo do Hội đồng Chính phủ ban hành

297-CP,Nghị quyết 297-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 297-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1977

Ban hành: 11/11/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

116

Nghị quyết số 55-CP về công tác lương thực trong tình hình mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

55-CP,Nghị quyết 55-CP 1978,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 1978

Ban hành: 03/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

117

Quyết định 34-CP năm 1978 về việc thành lập huyện Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

34-CP,Quyết định 34-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập huyện,Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 34-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1978

Ban hành: 09/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

118

Nghị quyết số 10-CP về công tác giá trong tình hình mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

10-CP,Nghị quyết 10-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 1978

Ban hành: 08/01/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

119

Quyết định 347-CP năm 1977 về việc thành lập Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

347-CP,Quyết định 347-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Viện nghiên cứu đại học,Viện nghiên cứu trung học chuyên nghiệp,Thành lập,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 347-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1977 QUYẾT

Ban hành: 27/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

120

Quyết định 329-CP năm 1977 về việc phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

329-CP,Quyết định 329-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Thuận Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 329-CP

Ban hành: 15/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133