Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 222680 văn bản

81

Chỉ thị 265-CP năm 1978 về đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

265-CP,Chỉ thị 265-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 265-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1978 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 19/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

82

Quyết định 79-CP năm 1978 về việc thành lập Viện Khoa học lao động thuộc Bộ Lao động do Hội đồng Chính phủ ban hành

79-CP,Quyết định 79-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Lao động,Viện khoa học,Thành lập Viện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1978

Ban hành: 14/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

83

Quyết định 176-CP năm 1979 về việc chia một số xã thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

176-CP,Quyết định 176-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia xã,Huyện Quế Phong,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 176-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1979

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

84

Quyết định 147-CP năm 1979 về việc thành lập Viện cơ học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

147-CP,Quyết định 147-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Viện khoa học Việt Nam,Thành lập viện cơ học,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN

Ban hành: 10/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

85

Nghị quyết số 782b-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Chính phủ ban hành

782b-NQ/HDNN7,Nghị quyết 782b-NQ 1987,Hội đồng Nhà nước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 782B-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1987 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 16/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

86

Quyết định 114 năm 1979 về việc xử lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam do Hội đồng chính phủ ban hành

114,Quyết định 114 1979,Hội đồng Chính phủ,Hệ thống ngân hàng,Chế độ cũ Miền Nam,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114 Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1979

Ban hành: 14/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

87

Quyết định 267-CP năm 1978 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

267-CP,Quyết định 267-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 267-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

88

Quyết định 108-CP năm 1979 về việc hợp nhất xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Chính phủ ban hành

108-CP,Quyết định 108-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất xã,Huyện Bình Sơn,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 108-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 1979

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

89

Quyết định 102-CP năm 1979 phân vạch địa giới một số xã và phường thuộc Tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

102-CP,Quyết định 102-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới phường,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 102-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

90

Quyết định 75-CP năm 1979 về việc thống nhất tổ chức quản lý ngành chè do Hội đồng Chính phủ ban hành

75-CP,Quyết định 75-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thống nhất quản lý,Ngành chè,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1979

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

91

Nghị định 59-CP năm 1979 về việc thành lập Viện nghiên cứu hạt nhân do Hội đồng Chính phủ ban hành

59-CP,Nghị định 59-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Viện,Viện nghiên cứu hạt nhân HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1979

Ban hành: 23/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

92

Quyết định 36-CP năm 1979 sửa đổi một số tổ chức của Bộ Cơ khí và luyện kim do Hội đồng Chính phủ ban hành

36-CP,Quyết định 36-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Bộ Cơ khí và luyện kim,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TỔ CHỨC

Ban hành: 01/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

93

Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

326-CP,Quyết định 326-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 326-CP Hà Nội,

Ban hành: 29/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

94

Nghị định 302-CP năm 1978 về điều lệ liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành.

302-CP,Nghị định 302-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ liên hiệp xí nghiệp quốc doanh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 302-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1978

Ban hành: 01/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

95

Quyết định 264-CP năm 1978 về việc mở hệ cao đẳng trong trường chuyên tu cao cấp ngân hàng do Hội đồng Chính phủ ban hành

264-CP,Quyết định 264-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Hệ Cao Đẳng,Trường chuyên tu cao cấp ngân hàng,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 264-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1978

Ban hành: 18/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

96

Quyết định 262-CP năm 1978 về việc thành lập Viện Khảo sát thiết kế đường thủy do Hội đồng Chính phủ ban hành

262-CP,Quyết định 262-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Viện,Viện khảo sát thiết kế đường thủy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 262-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 17/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

97

Quyết định 263-CP năm 1978 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

263-CP,Quyết định 263-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 263-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CƠ CẤU

Ban hành: 17/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

98

Nghị định 261-CP năm 1978 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Tổng cục Dạy nghề do Hội đồng Chính phủ ban hành

261-CP,Nghị định 261-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Tổng cục Dạy nghề,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 261-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1978

Ban hành: 17/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

99

Quyết định 253-CP năm 1978 về việc mở trường cao đẳng lâm nghiệp ở miền Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

253-CP,Quyết định 253-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Trường cao đẳng lâm nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 253-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP Ở MIỀN NAM

Ban hành: 10/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

100

Quyết định 237-CP năm 1978 về việc thành lập Ủy ban sông Mê Công của Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

237-CP,Quyết định 237-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Ủy Ban sông Mê Công Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 237-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG

Ban hành: 18/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223