Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 222664 văn bản

121

Quyết định 299-CP năm 1977 về việc thành lập Vụ đào tạo trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

299-CP,Quyết định 299-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Vụ Đào tạo,Thành lập,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ ĐÀO

Ban hành: 14/11/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

122

Nghị định 275-CP năm 1977 về việc tổ chức bộ máy quản lý nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

275-CP,Nghị định 275-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy quản lý nông nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 275-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1977

Ban hành: 08/10/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

123

Quyết định 269-CP năm 1977 về việc thành lập Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

269-CP,Quyết định 269-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương,Thành lập,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY

Ban hành: 30/09/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

124

Quyết định 261-CP năm 1977 sửa đổi nhiệm vụ của Ban thống nhất quản lý viện trợ do Hội đồng Chính phủ ban hành

261-CP,Quyết định 261-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Ban thống nhất quản lý viện trợ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 261-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 1977

Ban hành: 14/09/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

125

Quyết định 251-CP năm 1977 về việc thành lập công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

251-CP,Quyết định 251-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Công ty dầu mỏ khí đốt Việt Nam,Thành lập,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 251-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1977

Ban hành: 09/09/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

126

Quyết định 228-CP năm 1977 thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Chính phủ ban hành

228-CP,Quyết định 228-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Thành phố Đà Nẵng,Thành lập,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 228-CP Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/08/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

127

Quyết định 163-CP năm 1977 về cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

163-CP,Quyết định 163-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Ngân hàng Nhà nước,Cơ cấu tổ chức,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

128

Nghị quyết số 127-CP về một số chủ trương trước mắt đối với Việt Kiều do Hội đồng Chính phủ ban hành

127-CP,Nghị quyết 127-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 1977 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 09/05/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

129

Nghị định 115-CP năm 1977 Điều lệ đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

115-CP,Nghị định 115-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Đầu tư HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ****** Số : 115-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1977

Ban hành: 18/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

130

Nghị định 93-CP năm 1977 Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

93-CP,Nghị định 93-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 93-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1977

Ban hành: 08/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

131

Quyết định 89-CP năm 1977 về việc thành lập Ban điều hòa kế hoạch vật tư do Hội đồng Chính phủ ban hành

89-CP,Quyết định 89-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Ban Điều hòa kế hoạch vật tư,Thành lập,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 89-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1977

Ban hành: 04/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

132

Nghị quyết số 746-QĐ/HĐNN7 về việc tha, giảm hạn tù nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9-1986 do Hội đồng Chính phủ ban hành

2-9-1986 HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào kết quả thi hành chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước đối với phạm nhân; Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 41 ngày Quốc khánh 2-9; Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng, QUYẾT ĐỊNH: 1. Tha cho những người bị phạt tù đã chấp hành hình

Ban hành: 28/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

133

Quyết định 52-CP năm 1977 về việc sửa đổi một số tổ chức của Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

52-CP,Quyết định 52-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Bộ Nông nghiệp,Sửa đổi tổ chức,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 52-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

134

Quyết định 58-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

58-CP,Quyết định 58-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất huyện,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 58-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

135

Quyết định 56-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

56-CP,Quyết định 56-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh An Giang,Hợp nhất huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ  ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 56-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

136

Quyết định 54-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Chính phủ ban hành

54-CP,Quyết định 54-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất huyện,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

137

Quyết định 60-CP năm 1977 về việc thành lập Viện quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao do Hội đồng Chính phủ ban hành

60-CP,Quyết định 60-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Viện quan hệ quốc tế,Thành lập,Bộ Ngoại giao,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

138

Quyết định 92-HĐBT sửa đổi Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế theo nghị định 31-CP năm 1981 của Hội đồng chính phủ.

05 tháng 8 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ VỀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT - HỢP LÝ HOÁ SẢN XUẤT VÀ SÁNG CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31-CP NGÀY 23-1-1981 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Để thúc đẩy hoạt

Ban hành: 05/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

139

Quyết định 32-CP năm 1977 về chủ trương cải tiến và mở rộng tín dụng ngân hàng do Hội đồng Chính phủ ban hành

32-CP,Quyết định 32-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Cải tiến mở rộng tín dụng ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 1977

Ban hành: 11/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

140

Quyết định 15-CP năm 1977 sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

15-CP,Quyết định 15-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Sửa đổi,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN KẾ HOẠCH

Ban hành: 26/01/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106