Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 222664 văn bản

181

Nghị định 161-CP năm 1971 quy định về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao thế do Hội đồng Chính phủ ban hành

161-CP,Nghị định 161-CP 1971,Hội đồng Chính phủ,Bản quy định,An toàn lưới điện cao thế HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* SỐ: 161-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1971

Ban hành: 20/08/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

182

Nghị quyết số 1259-NQ/TVQHK6 bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào điểm 3 nghị quyết ngày 18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Thủ tướng

Ban hành: 19/02/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

183

Nghị quyết số 140-CP về việc tăng cường tổ chức và quản lý công tác nhà trẻ do Hội đồng Chính phủ ban hành

140-CP,Nghị quyết 140-CP 1971,Hội đồng Chính phủ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 1971 NGHỊ

Ban hành: 15/07/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

184

Nghị quyết số 148-CP về việc phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong kế hoạch 5 năm 1981-1985 do Hội đồng Chính phủ ban hành

148-CP,Nghị quyết 148-CP 1981,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 148-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1981 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 07/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

185

Nghị định 4-CP năm 1961 Điều lệ đăng ký hộ tịch do Hội đồng Chính phủ ban hành

4-CP,Nghị định 4-CP 1961,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ đăng kí hộ tịch,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1961 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 16/01/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

186

Nghị định 200-CP năm 1981 quy định chính sách và biện pháp nhằm phát triển sản xuất hàng xuất khẩu do Hội đồng Chính phủ ban hành

200-CP,Nghị định 200-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Sản xuất hàng xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 200-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1981

Ban hành: 26/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

187

Quyết định 202-CP năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức làm việc của bộ máy chính quyền thành phố thuộc tỉnh và thị xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

202-CP,Quyết định 202-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Nhiệm vụ,Chức năng,Bộ máy chính quyền thành phố thuộc tỉnh,Bộ máy chính quyền thị xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 202-CP

Ban hành: 26/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

188

Nghị quyết số 108-HĐBT về việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

mình đối với sự nghiệp xây dựng kinh tế, văn hoá ở miền núi và trung du Bắc - bộ, thực hiện nghiêm chỉnh những chính sách đã ban hành, những công việc thuộc chức năng của ngành phải phụ trách. Mỗi Bộ phải phân công một thứ trưởng phụ trách chỉ đạo và phục vụ miền núi và trung du, có bộ phận giúp việc chuyên trách. Hội đồng Bộ trưởng phân công

Ban hành: 08/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

189

Quyết định 90-CP năm 1971 về tổ chức đội quản lý đê do Hội đồng Chính phủ ban hành

90-CP,Quyết định 90-CP 1971,Hội đồng Chính phủ,Đội quản lý đê HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1971 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỘI QUẢN LÝ ĐÊ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 173-CP

Ban hành: 08/05/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

190

Quyết định 187-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

187-CP,Quyết định 187-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 187-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

191

Quyết định 151-CP năm 1981 về đơn vị hành chính cấp huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

151-CP,Quyết định 151-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Đơn vị hành chính huyện,Đơn vị hành chính thị xã,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

192

Nghị định 174-CP năm 1970 điều lệ tổ chức thanh tra tài chính do Hội đồng Chính phủ ban hành

174-CP,Nghị định 174-CP 1970,Hội đồng Chính phủ,Thanh tra tài chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 174-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1970 NGHỊ

Ban hành: 10/09/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

193

Nghị định 293-CP năm 1981 thi hành Pháp lệnh về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Hội đồng Chính phủ ban hành

293-CP,Nghị định 293-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 293-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm

Ban hành: 04/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

194

Quyết định 94-CP năm 1970 về cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch do Hội đồng Chính phủ ban hành

94-CP,Quyết định 94-CP 1970,Hội đồng Chính phủ,Sinh đẻ kế hoạch,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Từ khi hòa bình được lập

Ban hành: 13/05/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

195

Quyết định 334-CP năm 1980 về đối tượng được hưởng phụ cấp lương tạm thời cho công nhân, viên chức do Hội đồng Chính phủ ban hành

334-CP,Quyết định 334-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Đối tượng hưởng phụ cấp,Phụ cấp lương tạm thời,Công nhân viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/10/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

196

Quyết định 259-CP năm 1981 về việc thành lập Ngân hàng đầu tư và xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

259-CP,Quyết định 259-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thành lập ngân hàng,Ngân hàng đầu tư xây dựng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1981

Ban hành: 24/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

197

Nghị định 30-CP năm 1980 quy chế cho tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên các vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

30-CP,Nghị định 30-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Quy chế tàu thuyền nước ngoài,Tàu thuyền nước ngoài trên vùng biển VN,Giao thông - Vận tải,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-CP

Ban hành: 29/01/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

198

Quyết định 224-CP năm 1981 về việc tăng cường công tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán của Ngân hàng Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

224-CP,Quyết định 224-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Ngân hàng Nhà nước,Công tác tín dụng,Công tác tiền tệ,Công tác thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 224-CP

Ban hành: 29/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

199

Quyết định 03-CP năm 1981 về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính ở nội thành nội thị do Hội đồng Chính Phủ ban hành

03-CP,Quyết định 03-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Thống nhất tên gọi,Đơn vị hành chính nội thị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỐNG NHẤT TÊN

Ban hành: 03/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2007

200

Quyết định 318-CP năm 1980 về việc thành lập Tiểu ban nghiên cứu sử dụng lực lượng lao động và xác định quỹ tiền lương trong khu vực Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

318-CP,Quyết định 318-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Thành lập tiểu ban,Xác định quỹ tiền lương,Tiểu ban nghiên cứu,Nghiên cứu sử dụng lực lượng lao động,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 318-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10

Ban hành: 02/10/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106