Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 222678 văn bản

141

Nghị định 13-CP năm 1977 về việc sửa đổi những ngày lễ được nghỉ có lương do Hội đồng Chính phủ ban hành

13-CP,Nghị định 13-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Nghỉ ngày lễ có lương,Nghỉ có lương,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1977

Ban hành: 22/01/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2007

142

Quyết định 167-CP năm 1976 về tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu do Hội đồng Chính phủ ban hành

167-CP,Quyết định 167-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Đăng ký hộ khẩu,Quản lý hộ khẩu,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1976

Ban hành: 18/09/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

143

Quyết Định 60-CP năm 1976 bổ sung chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

60-CP,Quyết định 60-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Chính sách gia đình liệt sĩ,Chính sách liệt sĩ,Bổ sung,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CP Hà Nội , ngày

Ban hành: 05/04/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

144

Nghị định 45-CP năm 1976 sửa đổi chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

45-CP,Nghị định 45-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Bổ sung chính sách gia đình liệt sĩ,Chính sách thương binh bổ sung,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-CP

Ban hành: 13/03/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

145

Quyết Định 143-CP năm 1976 Về việc cấp giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

143-CP,Quyết định 143-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Cấp giấy căn cước,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1976

Ban hành: 09/08/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

146

Nghị định 62-CP năm 1976 về Điều lệ kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá do Hội Đồng Chính Phù ban hành

62-CP,Nghị định 62-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ kiểm tra chất lượng sản phẩm,Kiểm tra chất lượng hàng hóa,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62-CP Hà Nội

Ban hành: 12/04/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

147

Nghị định 29-CP năm 1976 về chế độ báo cáo thống kê nhanh của Nhà nước do Hội Đồng Chính phủ ban hành

29-CP,Nghị định 29-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Chế độ báo cáo thống kê,Báo cáo thống kê nhanh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm

Ban hành: 12/02/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

148

Quyết định 214-CP năm 1975 về việc mở trường đại học dự bị đại học dân tộc trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

214-CP,Quyết định 214-CP 1975,Hội đồng Chính phủ,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 214-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1975 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG Để đáp ứng

Ban hành: 26/11/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

149

Quyết định 130-CP năm 1975 Bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

130-CP,Quyết định 130-CP 1975,Hội đồng Chính phủ,Đãi ngộ cán bộ xã,Bổ sung,Chính sách,Cán bộ xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/06/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

150

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

Khongso,Nghị quyết Khongso 1964,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1964 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Sau khi thảo

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

151

Quyết định 284-CP năm 1974 về chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh do Hội đồng Chính phủ ban hành

284-CP,Quyết định 284-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Xí nghiệp sản xuất của thương binh,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 284-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

152

Nghị quyết số 289-CP về chương trình hành động của Hội đồng Chính phủ nhằm triển khai việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành trung ương Đảng do Hội đồng Chính phủ ban hành

289-CP,Nghị quyết 289-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 289-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1977

Ban hành: 29/10/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

153

Quyết định 209-CP năm 1974 về chủ trương, chính sách đối với công tác giống cây trồng do Hội đồng chính phủ ban hành

209-CP,Quyết định 209-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Giống cây trồng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 209-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 1974 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỦ TRƯƠNG,

Ban hành: 07/09/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

154

Quyết định 290-CP năm 1974 ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hóa ở xí nghiệp công nghiệp của Hội đồng Chính phủ

290-CP,Quyết định 290-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Công tác tiêu chuẩn hóa,Điều lệ công tác tiêu chuẩn hóa,Xí nghiệp công nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 290-CP

Ban hành: 30/12/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

155

Nghị định 216-CP năm 1974 về điều lệ quản lý đo lường do Hội đồng Chính phủ ban hành

216-CP,Nghị định 216-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ quản lý đo lường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 216-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1974 NGHỊ

Ban hành: 25/09/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

156

Quyết định 201-CP năm 1974 về việc làm cho những người có khả năng làm việc do Hội đồng Chính phủ ban hành

201-CP,Quyết định 201-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Sắp xếp việc làm,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 201-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1974

Ban hành: 30/08/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

157

Nghị định 150-CP năm 1964 về việc cấp giấy chứng minh do Hội đồng Chính phủ ban hành

150-CP,Nghị định 150-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Cấp giấy chứng minh,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1964

Ban hành: 02/10/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

158

Quyết định 91-CP năm 1964 về quy hoạch vùng trồng cói do Hội đồng Chính phủ ban hành

91-CP,Quyết định 91-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Quy hoạch vùng trồng cói,Vùng trồng cói HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY VÙNG TRỒNG CÓI HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 25/05/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

159

Quyết định 82-CP năm 1974 ban hành bản quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân định thành thị của Hội đồng Chính phủ

82-CP,Quyết định 82-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Tiêu chuẩn phân định thành thị,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1974 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU

Ban hành: 13/04/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

160

Nghị định 80-CP năm 1964 về chế độ thưởng thi đua do Hội đồng Chính phủ ban hành

80-CP,Nghị định 80-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Chế độ tiền thưởng thi đua,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 1964

Ban hành: 13/05/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144