Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 334-CP năm 1980 về đối tượng được hưởng phụ cấp lương tạm thời cho công nhân, viên chức do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 334-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 10/10/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 334-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 334-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1980 VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG VÀ MỨC PHỤ CẤP LƯƠNG TẠM THỜI CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

Thực hiện Điều 4 của Quyết định số 315-CP ngày 1 tháng 10 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ về chế độ phụ cấp lương tạm thời cho công nhân, viên chức Nhà nước, Hội đồng Chính phủ quy định cụ thể về đối tượng được hưởng và mức phụ cấp như sau:

1. Đối tượng được hưởng phụ cấp lương tạm thời gồm công nhân, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước (kể cả ở các cơ sở sản xuất quốc phòng, các cơ sở công tư hợp doanh; những người làm việc tập sự sau khi tốt nghiệp các trường, lớp đào tạo và những người làm theo chế độ hợp đồng dài hạn); những quân nhân tại ngũ hưởng theo chế độ tiền lương; những thương binh đang được Nhà nước nuôi dưỡng tại các cơ sở an dưỡng của Nhà nước; có mức lương tháng từ 165 đồng trở xuống.

Những người đang trong thời gian thử việc, làm việc theo mùa, thuê mướn tạm thời, tạm thuyển, làm hợp đồng trong thời gian ngắn (có việc thì làm, hết việc thì nghỉ), đang làm khoán tự do và những người đang hưởng lương của cơ quan nước ngoài đóng tại Việt Nam, đều không thuộc đối tượng thi hành phụ cấp lương tạm thời này.

2. Mức phụ cấp lương tạm thời được tính trên cơ sở lương chức vụ hoặc lương cấp bậc được xếp (dưới đây gọi tắt là lương chính) như sau:

- Lương tháng dưới 60 đồng được phụ cấp 20% lương chính; nhưng tổng số lương chính cộng với phụ cấp này không quá 69 đồng/tháng.

- Lương tháng từ 60 đồng đến 114 đồng được phụ cấp 15% lương chính; nhưng tổng số lương chính cộng với phụ cấp này không quá 126 đồng năm hào/tháng.

- Lương tháng từ 115 đồng đến 165 đồng được phụ cấp 10% lương chính; nhưng tổng số lương chính cộng với phụ cấp này không quá 170 đồng/tháng.

3. Những người đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động được hưởng phụ cấp tạm thời bằng 10% của mức trợ cấp đã tính trên lương chính.

4. Bộ Lao động, sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính và Tổng công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành khoản phụ cấp lương tạm thời này cho công nhân, viên chức Nhà nước.

Bộ Quốc phòng, sau khi thỏa thuận với Bộ Lao động và Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành khoản phụ cấp lương tạm thời này cho những quân nhân tại ngũ hưởng theo chế độ tiền lương.

Bộ Thương binh và xã hội, sau khi thoả thuận với Bộ Lao động và Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành khoản phụ cấp tạm thời (nói ở Điều 3 trên đây) cho những người đang hưởng chế độ trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, kể cả thương binh đang được Nhà nước nuôi dưỡng tại các cơ sở an dưỡng của Nhà nước.

5. Quyết định này thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1980 và bãi bỏ Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 354-CP ngày 27 tháng 9 năm 1979.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 334-CP năm 1980 về đối tượng được hưởng phụ cấp lương tạm thời cho công nhân, viên chức do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.061
DMCA.com Protection Status