Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 222680 văn bản

21

Quyết định 246-CP năm 1981 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

246-CP,Quyết định 246-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 246-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 10/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

22

Quyết định 245-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Chính phủ ban hành

245-CP,Quyết định 245-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 245-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1981

Ban hành: 10/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

23

Quyết định 205-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

205-CP,Quyết định 205-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 205-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 28/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

24

Quyết định 186-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã phường thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

186-CP,Quyết định 186-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới phường,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

25

Quyết định 185-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng chính phủ ban hành

185-CP,Quyết định 185-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Hà Tuyên,Điều chỉnh địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 185-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 14/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

26

Nghị định 252-CP năm 1981 về việc quy định các danh hiệu nghệ sĩ do Hội đồng Chính phủ ban hành

252-CP,Nghị định 252-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Quy định danh hiệu nghệ sĩ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 252-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1981

Ban hành: 12/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

27

Nghị định 251-CP năm 1981 về giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

251-CP,Nghị định 251-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng Nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 251-CP Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

28

Nghị định 232-CP năm 1981 Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản do Hội đồng Chính phủ ban hành

232-CP,Nghị định 232-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 232-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm

Ban hành: 06/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

29

Quyết định 228-CP năm 1981 về việc cải tiến hệ thống giá bán buôn do Hội đồng Chính phủ ban hành

228-CP,Quyết định 228-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Hệ thống giá bán buôn,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 228-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 228-CP NGÀY 2-6-1981 VỀ

Ban hành: 02/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

30

Quyết định 221-CP năm 1981 về việc chế độ thu chênh lệch giá và chi bù giá do Hội đồng Chính phủ ban hành

221-CP,Quyết định 221-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Chế độ thu,Thu chênh lệch giá,Chế độ chi bù giá,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 29/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

31

Nghị định 201-CP năm 1981 về việc quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật do Hội đồng Chính phủ ban hành

201-CP,Nghị định 201-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 201-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1981

Ban hành: 26/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

32

Quyết định 135-CP năm 1981 về hệ thống giáo dục phổ thông mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

135-CP,Quyết định 135-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Hệ thống giáo dục phổ thông mới,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1981

Ban hành: 27/03/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

33

Quyết định 125-CP năm 1981 sửa đổi chế độ thi trong trường phổ thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

125-CP,Quyết định 125-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi chế độ,Chế độ thi trong trường phổ thông,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 19/03/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

34

Quyết định 66-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Chính phủ ban hành

66-CP,Quyết định 66-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh địa giới xã,Đổi tên xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 01/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

35

Quyết định 281-CP năm 1980 bổ sung chính sách đối với quân nhân chuyển ngành và phục viên do Hội đồng Chính phủ ban hành

281-CP,Quyết định 281-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chính sách quân nhân chuyển ngành,Chính sách quân nhân phục viên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/09/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

36

Quyết định 15-CP năm 1981 sửa đổi chế độ đối với giáo viên ngành giáo dục phổ thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

15-CP,Quyết định 15-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Chế độ giáo viên,Sửa đổi chế độ,Chế độ giáo viên giáo dục phổ thông,Lao động - Tiền lương,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-CP

Ban hành: 14/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

37

Quyết định 278-CP năm 1980 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành

278-CP,Quyết định 278-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Thanh Hóa,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 278-CP

Ban hành: 29/08/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

38

Quyết định 228-CP năm 1980 về việc bổ sung chính sách lưu thông trâu, bò do Hội đồng Chính phủ ban hành

228-CP,Quyết định 228-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chính sách lưu thông trâu bò HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 228-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 228-CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1980

Ban hành: 19/07/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

39

Quyết định 312-CP năm 1980 về việc tăng cường quản lý thị trường do Hội đồng Chính phủ ban hành

312-CP,Quyết định 312-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tăng cường quản lý thị trường,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 312-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1980

Ban hành: 01/10/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

40

Quyết định 95-CP năm 1980 về chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

95-CP,Quyết định 95-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chính sách xây dựng vùng kinh tế mới,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11