Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 205-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Đặng Thi
Ngày ban hành: 28/05/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 205-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1981 ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 107 của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam do Quốc hội thông qua ngày 18-12-1980;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội ngày 18-12-1980 quy định một số điểm về việc thi hành hiến pháp;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn như sau:

1. Huyện Bát Xát :

a) Sáp nhập xã Bản Vược và xã San Lùng thành một xã lấy tên là xã Bản Vược;

b) Sáp nhập xã Bản Qua và xã Tả Ngảo

c) Tách thôn Tả Trang của xã Tả Ngảo để sáp nhập vào xã Quang Kim cùng huyện.

2. Huyện Mường Khương :

a) Sáp nhập xã Tả Gia Khâu và xã Thải Giàng Sán thành một xã lấy tên là xã Tả Gia Khâu;

b) Sáp nhập xã Dìn Chin và xã Lồ Sử thàng thành một xã lấy tên là xã Dìn Chin;

c) Sáp nhập xã Pha Long và xã Lao Táo tthành một xã lấy tên là xã Pha Long;

d) Sáp nhập xã Tả Ngải Chồ và xã Sư Ma Tủng thành một xã lấy tên là xã Tả Ngải Chồ;

e) Sáp nhập xã Mường Khương và xã Tả Chu Phùng (trừ hai thôn Tả Chu Phùng và Tù Chả )thành một xã lấy tên là xã Mường Khương;

g) Sáp nhập xã Tung Chung Phố với xã Tùng Lâu và hai thôn Tả Chu Phùng và Tù Chả của xã Tả Chu Phùng thành một xã lấy tên là xã Tung Chung Phố;

h) Tách hai thôn Hen Tà, Lùng Pao của xã Nậm Chảy để sáp nhập vào xã Lùng Vai cùng huyện.

3. Huyện Bắc Hà:

a) Sáp nhập xã Dào Dền Sán và xã Nàn Vái thành một xã lấy tên là xã Nàn Sán;

b) Sáp nhập xã Nàn Cảng và xã Si Ma Cai thành một xã lấy tên là xã Si Ma Cai;

c) Sáp nhập xã Hồ Mù Chải và xã Sín Hồ Sán thành một xã lấy tên là xã Sán Chải;

d) Sáp nhập xã Lùng Sán và xã Seng Sui thành một xã lấy tên là xã Lùng Sui;

e) Sáp nhập xã Cờ Cải và xã Lùng Chín thành một xã lấy tên là xã Lùng Cải.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205-CP ngày 28/05/1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158