Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 135-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 27/03/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 135-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1981 VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TƯ ngày 11-1-1979 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Việt nam về cải cách giáo dục.
Theo đề nghị của Uỷ ban cải cách giáo dục Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Hệ thống giáo dục phổ thông trong cả nước là hệ thống trường phổ thông 12 năm, được chia làm hai bậc:

- Bậc phổ thông cơ sở, từ lớp 1 đến lớp 9.

- Bậc phổ thông trung học, từ lớp 10 đến lớp 12.

Điều 2- Bắt đầu từ năm học 1981-1982 các hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay chuyển từng bước, có trọng điểm, sang hệ thống giáo dục phổ thông nói trong Điều 1. Việc mở rộng các trọng điểm bắt đầu từ năm học 1983-1984 nhằm bảo đảm tính liên tục và chất lượng của chương trình giáo dục phổ thông, và phải được chuẩn bị chu đáo ngay từ năm học 1981-1982 này.

Điều 3- Căn cứ chương trình do Uỷ ban cải cách giáo dục Trung ương đề ra, các Bộ giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và các ngành có liên quan khác, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố và Đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị những điều kiện cần thiết để chuyển hệ thống trường phổ thông hiện nay sang hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm.

Điều 4- Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các đồng chí thủ trưởng các ngành có liên quan. Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 135-CP ngày 27/03/1981 về hệ thống giáo dục phổ thông mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97