Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 222695 văn bản

201

Nghị định 170-CP năm 1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Điện lực do Hội đồng Chính phủ ban hành

170-CP,Nghị định 170-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Quy định quyền hạn,Bộ Điện lực,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 170-CP Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

202

Nghị định 169-CP năm 1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Mỏ và than do Hội đồng Chính phủ ban hành

169-CP,Nghị định 169-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ Mỏ và Than,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-CP

Ban hành: 23/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

203

Nghị định 167-CP năm 1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp thực phẩm do Hội đồng Chính phủ ban hành

167-CP,Nghị định 167-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Chức năng nhiệm vụ,Quyền hạn,Bộ Công Nghiệp thực phẩm,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167-CP

Ban hành: 23/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

204

Nghị định 168-CP năm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ lương thực do Hội đồng Chính phủ ban hành

168-CP,Nghị định 168-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Quyền hạn,Chức năng nhiệm vụ,Bộ Lương thực,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

205

Nghị định 135-CP năm 1969 về việc huy động, tổ chức và sử dụng lao động nghĩa vụ do Hội đồng Chính phủ ban hành

135-CP,Nghị định 135-CP 1969,Hội đồng Chính phủ,Huy động lao động nghĩa vụ,Tổ chức sử dụng lao động nghĩa vụ,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/08/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

206

Nghị định 159-CP năm 1981 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cao su do Hội đồng Chính phủ ban hành

159-CP,Nghị định 159-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Tổng cục cao su,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159-CP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

207

Quyết định 152-CP năm 1981 về việc tổ chức lại bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng Chính phủ ban hành

152-CP,Quyết định 152-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức lại,Tổ chức bộ máy,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Ủy ban nhân dân huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 152-CP Hà

Ban hành: 09/04/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

208

Nghị quyết số 84-CP về chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực và phân phối lương thực do Hội đồng Chính phủ ban hành

84-CP,Nghị quyết 84-CP 1970,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 1970 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH

Ban hành: 24/04/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

209

Quyết định 68-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới xã Cam Tân thuộc huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

68-CP,Quyết định 68-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Xã Cam Tân,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Cam Ranh,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 68 -

Ban hành: 01/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

210

Nghị quyết số 82-HĐCP về việc điều động và tuyển dụng lao động vào làm việc tại nông trường, lâm trường quốc doanh ở các vùng kinh tế mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

82-HDCP,Nghị quyết 82-HDCP 1980,Hội đồng Chính phủ,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-HĐCP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1980 NGHỊ

Ban hành: 12/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

211

Nghị quyết số 109-CP về nhiệm vụ, phương hướng, chủ trương và biện pháp phát triển công tác dạy nghề do Hội đồng Chính phủ ban hành

109-CP,Nghị quyết 109-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1981

Ban hành: 12/03/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

212

Nghị định 03-CP năm 1960 về điều lệ hải quan do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

03-CP,Nghị định 03-CP 1960,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 03-CP Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 1960

Ban hành: 27/02/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

213

Quyết định 335-CP năm 1980 về tiêu chuẩn chính trị trong việc tuyển lựa người vào quân đội nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

335-CP,Quyết định 335-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Quân đội nhân dân,Tuyển người vào Quân đội nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 335-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 14/10/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

214

Quyết định 374-CP năm 1979 về việc mở rộng hoạt động kinh doanh của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Chính phủ ban hành

374-CP,Quyết định 374-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Kinh doanh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-CP Hà Nội,, ngày 13 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH

Ban hành: 13/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

215

Quyết định 64-CP năm 1981 về việc giao nộp sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh và tập trung các nguồn thu tiền mặt vào Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

64-CP,Quyết định 64-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Giao nộp sản phẩm,Xí nghiệp quốc doanh,Nguồn thu tiền mặt,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/02/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

216

Quyết định 332-CP năm 1980 về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Chính phủ ban hành

332-CP,Quyết định 332-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Cao Bằng,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 332-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/10/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

217

Quyết định 311-CP năm 1980 về chính sách ổn định nghĩa vụ bán lợn thịt hoặc trâu bò thịt cho Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

311-CP,Quyết định 311-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chính sách ổn định nghĩa vụ,Thịt lợn,Bán trâu bò thịt,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 311-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH

Ban hành: 01/10/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

218

Nghị quyết số 143-CP về việc đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

143-CP,Nghị quyết 143-CP 1970,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 143-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1970 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH

Ban hành: 03/08/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

219

Nghị định 172-CP năm 1973 về Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

172-CP,Nghị định 172-CP 1973,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức Hội đồng Chính phủ,Quy định nhiệm vụ,Quy định quyền hạn,Quy định trách nhiệm các Bộ,Quản lý kinh tế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ******

Ban hành: 01/11/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

220

Quyết định 299-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

299-CP,Quyết định 299-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Huyện Phước Long,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 299 - CP CỦA

Ban hành: 19/09/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226