Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60-CP năm 1977 về việc thành lập Viện quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 60-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành: 11/03/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ THUỘC BỘ NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng chính phủ ngày 14-07-1960.
Căn cứ nghị định số 157-CP ngày 09-10-1961 của Hội đồng chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 . - Nay thành lập Viện quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao trên cơ sở thống nhất ba tổ chức hiện có : Vụ nghiên cứu và tư liệu, Ban nghiên cứu, bộ phận tổng kết công tác ngoại giao.

Điều 2 . - Viện quan hệ quốc tế có nhiệm vụ :

- Nghiên cứu cơ bản tình hình thế giới và những vấn đề quốc tế lớn, góp phần xây dựng đường lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước ta;

- Làm thường trực tổng kết công tác đấu tranh ngoại giao và hoạt động quốc tế của Nhà nước ta ;

- Làm công tác thông tin ngoại giao và giúp trường ngoại giao trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Điều 3 . - Viện quan hệ quốc tế có quan hệ với các viện và cơ quan nghiên cứu của các ngành trong nước; với các Viện quan hệ quốc tế của nước ngoài theo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ ta trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Điều 4. - Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Viện do đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định.

Viện có một Viện trưởng và từ một đến hai Phó viện trưởng giúp việc.

Điều 5. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60-CP năm 1977 về việc thành lập Viện quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94