Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32-CP năm 1980 về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 32-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 31/01/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 1980 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VIỆC CHUYỂN NGOẠI TỆ VÀO VIỆT NAM.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét nguyện vọng chính đáng của Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài muốn chuyển ngoại tệ về Việt Nam để giúp đỡ gia đình, người thân và góp phần xây dựng đất nước;

Xét thiện chí của người nước ngoài (cá nhân hoặc tổ chức) mong muốn giúp nhân dân ta trong việc phát triển kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và phúc lợi xã hội;
Căn cứ vào Điều lệ quản lý ngoại hối của Nhà nước ban hành kèm theo nghị định số 102-CP ngày 06-7-1963 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào quyết định của Hội đồng Chính phủ số 155-CP ngày 21-8-1970 về chính sách khuyến khích Việt kiều chuyển ngoại tệ tư bản và vàng về nước;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước và đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại thương;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp của Thường vụ Hội đồng  Chính phủ ngày 17 tháng 01 năm 1980.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. – Cho phép và khuyến khích Việt kiều chuyển ngoại tệ về Việt Nam để giúp đỡ gia đình, người thân và góp phần xây dựng đất nước. Cho phép các công dân Việt Nam, các tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật và các tổ chức xã hội được pháp luật công nhận, tiếp nhận ngoại tệ của người nước ngoài gửi giúp.

Việc chuyển giao ngoại tệ cho công dân Việt Nam và các tổ chức kể trên được các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện thuận tiện.

Điều 2. - Chế độ ưu đãi sau đây được áp dụng trong việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam:

- Ngoại tệ tư bản chủ nghĩa có thể chuyển đổi, được chuyển đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá khuyến khích bằng tỷ giá hiện hành cộng thêm một tỷ lệ khuyến khích do Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời gian, đối với từng loại ngoại tệ, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại thương.

Vàng, kim loại quý, đá quý được Nhà nước thu mua theo giá khuyến khích bằng giá chỉ đạo của Nhà nước cộng thêm một tỷ lệ khuyến khích do Ngân hàng Nhà nước công bố theo thủ tục ghi ở đoạn trên.

 - Các tổ chức và cá nhân nhận được ngoại tệ hoặc vàng, kim loại quý, đá quý, được Ngân hàng ngoại thương cấp giấy chứng nhận đã thu, đổi và được sử dụng khoản tiền Việt Nam nhận được để mua tại các cửa hàng đặc biệt những hàng cần thiết (kể cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu), vật liệu để xây dựng nhà ở, hoặc mua những căn hộ.

 - Việt kiều được phép mở tài khoản bằng ngoại tệ tư bản chủ nghĩa tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam với lãi suất khuyến khích do Ngân hàng ngoại thương Việt Nam ấn định. Vốn và lãi được phép chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ.

Ngoại tệ của Việt kiều bán cho Ngân hàng ngoại thương Việt Nam lấy tiền Việt Nam được tính theo tỷ giá kết hối khuyến khích (ghi ở trên); nếu gửi vào quỹ tiết kiệm sẽ được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất của tiền gửi tiết kiệm ở trong nước.

Điều 3. – Các cửa hàng đặc biệt (ghi trong điều 2) do Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức và quản lý (thông qua các tổ chức ngoại thương của địa phương) và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Bộ Ngoại thương về chính sách giá cả, về phương thức kinh doanh…Việc mở các cửa hàng đặc biệt này tại những tỉnh và thành phố nào do Bộ Ngoại thương và Ngân hàng Nhà nước bàn với Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Các địa phương được hưởng một tỷ lệ về ngoại tệ thu được như sau:

- 15% trong việc bán hàng nhập khẩu và hàng trích từ kế hoạch xuất khẩu;

- 70% trong việc bán hàng trích từ quỹ hàng hóa của địa phương.

Điều 4. – Căn cứ vào quyết định này, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại thương, Bộ Nội vụ sửa đổi và bổ sung các chế độ và thủ tục có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam; sửa đổi ngay những thủ tục cho phép Việt kiều về nước thăm gia đình được dễ dàng và sửa đổi ngay chế độ gửi quà tặng theo tinh thần khuyến khích gửi các loại hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, hạn chế những loại hàng không thiết yếu, cấm các loại hàng có hại đến trật tự an ninh, sản xuất, thị trường hoặc ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa của nhân dân. Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan đại diện của nước ta ở nước ngoài về chính sách rộng rãi của Chính phủ đối với Việt kiều gửi tiền hoặc quà tặng giúp đỡ gia đình, người thân; động viên và giáo dục tinh thần yêu nước của Việt kiều, hướng dẫn và giúp đỡ Việt kiều chuyển ngoại tệ về Việt Nam.

Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phổ biến và giải thích cho nhân dân về chính sách mới này của Chính phủ.

Điều 5. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. – Các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Lê Thanh Nghị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32-CP năm 1980 về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.375
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118