Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 189502 văn bản

181

Chỉ thị 339-CT năm 1989 về việc áp dụng các biện phòng chống bệnh SIDA do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 339-CT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH SIDA Bệnh SIDA đang là mối nguy cơ chung của loài người. Trong những năm gần

Ban hành: 02/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

182

Nghị quyết số 186-HĐBT về việc phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1989 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 186-HĐBT NGÀY 27-11-1989 VỀ VIỆC

Ban hành: 27/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

183

Quyết định 60-HĐBT năm 1989 về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN HỘI

Ban hành: 08/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

184

Chỉ thị 321-CT năm 1989 về một số vấn đề cấp bách của ngành Văn hoá do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 321-CT Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA NGÀNH VĂN HOÁ Nhằm

Ban hành: 17/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

185

Nghị định 56-HĐBT năm 1989 hướng dẫn Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 56-HĐBT NGÀY 30-5-1989 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 30/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

186

Nghị định 181-HĐBT năm 1989 về Điều lệ mẫu hợp tác xã thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 181-HĐBT NGÀY 8-11-1989 VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 08/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

187

Chỉ thị 295-CT năm 1989 về việc hoàn thiện công tác thống kê giá cả do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 295-CT Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ GIÁ CẢ Trong nhiều năm qua, việc thu thập số liệu về giá cả đã góp phần cung cấp những

Ban hành: 21/10/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

188

Nghị định 26-HĐBT năm 1989 Điều lệ kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 26-HĐBT NGÀY 18/3/1989 BAN

Ban hành: 18/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

189

Quyết định 167-HĐBT năm 1982 về ngày Nhà giáo Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 167-HĐBT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM

Ban hành: 28/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

190

Thông tư 154-HĐBT-1989 hướng dẫn về tổ chức Uỷ ban nhân dân các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1989 THÔNG TƯ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 154-HĐBT NGÀY 25-9-1989 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 25/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

191

Quyết định 238-CT năm 1989 về việc lập bảng giá cố định mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 238-CT Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH MỚI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4

Ban hành: 09/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

192

Chỉ thị 239-CT năm 1989 về việc đình chỉ trả nhà của Nhà nước cho tư nhân do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 239-CT Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ TRẢ NHÀ CỦA NHÀ NƯỚC CHO TƯ NHÂN

Ban hành: 09/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

193

Quyết định 43-CT năm 1989 về việc bỏ tỷ giá kết toán nội bộ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CT Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỎ TỶ GIÁ KẾT TOÁN NỘI BỘ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các ngành

Ban hành: 03/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

194

Chỉ thị 216-CT năm 1989 về việc xuất khẩu kim loại phế liệu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 216-CT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XUẤT KHẨU KIM LOẠI PHẾ LIỆU Gần đây một số người đã lợi dụng việc xuất khẩu kim loại phế liệu để phá thiết bị,

Ban hành: 17/08/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

195

Quyết định 193-HĐBT năm 1988 về kinh doanh thương mại và dịch vụ ở thị trường trong nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ở THỊ TRƯỜNG

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

196

Quyết định 298-CT năm 1988 về việc cho phép thành lập hội địa lý Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 298-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH NGÀY 23-11-1988 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 23/11/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

197

Quyết định 169-HĐBT năm 1981 bản Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 169 - HĐBT NGÀY 29-12-1981 VỀ

Ban hành: 29/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

198

Quyết định 82-HĐBT năm 1989 về việc trang bị vũ khí quân dụng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để tăng cường công tác quản lý vũ khí, bảo đảm yêu cầu công tác và bảo

Ban hành: 10/07/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

199

Quyết định 182-CT năm 1989 về việc điều chỉnh lãi suất tín dụng Ngân hàng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182-CT Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH LÃI XUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng

Ban hành: 06/07/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

200

Chỉ thị 166-CT năm 1989 về việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 166-CT Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT Từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay, Quốc hội, Hội đồng Nhà nước đã

Ban hành: 20/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142