Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 189518 văn bản

201

Quyết định 270-CT năm 1988 về việc tiếp nhận và chi trả kiều hối bằng vàng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270-CT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ CHI TRẢ KIỀU HỐI BẰNG

Ban hành: 20/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

202

Chỉ thị 163-CT năm 1989 về phương hướng gọi vốn đầu tư nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-CT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Để tạo môi trường thuận lợi mở rộng quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước,

Ban hành: 12/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

203

Chỉ thị 149-CT về công tác phòng, chống lụt, bão năm 1989 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149-CT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 1989 Do vị trí địa lý và tính chất khí hậu nước ta, năm nào chúng ta cũng phải lo việc

Ban hành: 31/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

204

Chỉ thị 137-CT về tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-CT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT QUỐC GIA Từ sau khi có Chỉ thị số 208-CT ngày 24-6-1985 của Chủ tịch Hội đồng

Ban hành: 15/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

205

Quyết định 136-CT năm 1989 về việc tiếp tục nghiên cứu cải cách giáo dục do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH GIÁO DỤC Ngày 9 tháng 3 năm 1989 Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 23- HĐBT

Ban hành: 14/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

206

Chỉ thị 112-CT năm 1989 về công tác thể dục thể thao trong những năm trước mắt do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-CT Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC

Ban hành: 09/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

207

Chỉ thị 46-HĐBT năm 1989 về việc bảo hộ và phát triển hàng sản xuất trong nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BẢO HỘ VÀ PHÁT TRIỂN HÀNG SẢN SUẤT TRONG NƯỚC Trong hơn hai năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và các chỉ thị, Nghị

Ban hành: 28/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

208

Quyết định 44-HĐBT năm 1989 về việc thu một phần học phí trong ngành Giáo dục phổ thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU MỘT PHẦN HỌC PHÍ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Ban hành: 24/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

209

Quyết định 45-HĐBT năm 1989 về việc thu một phần viện phí y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ Y TẾ HỘI

Ban hành: 24/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

210

Nghị định 23-HĐBT năm 1981 Điều lệ kiểm dịch động vật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1981 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 23 - HĐBT NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM

Ban hành: 10/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

211

Nghị định 32-HĐBT năm 1989 về việc thành lập Tổng Công ty Cao su Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 32-HĐBT NGÀY 27/3/1989 VỀ VIỆC

Ban hành: 27/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

212

Nghị định 27-HĐBT năm 1989 Điều lệ Liên hiệp xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 27-HĐBT NGÀY 22/3/1989 BAN HÀNH

Ban hành: 22/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

213

Nghị định 25-HĐBT năm 1989 Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 25-HĐBT NGÀY 18/3/1989 BAN HÀNH

Ban hành: 18/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

214

Quyết định 207-CT năm 1988 về việc cho phép thành lập Hội Hoá học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-CT Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI HOÁ HỌC VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ

Ban hành: 11/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

215

Quyết định 55-CT năm 1989 về lãi suất tiền gửi tiết kiệm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để sử dụng hợp lý, mọi nguồn tiền mặt trong xã hội

Ban hành: 10/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

216

Quyết định 16-HĐBT năm 1989 về việc tổ chức ngày Biên phòng 3-3 hàng năm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY BIÊN PHÒNG 3/3 HÀNG NĂM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để phát động quần chúng nhân dân biên giới và đơn vị

Ban hành: 22/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

217

Quyết định 166-HĐBT năm 1981 sửa đổi khoản phụ cấp lương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 166-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 166-HĐBT NGÀY 25-12-1981 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHỤ CẤP LƯƠNG Thực hiện điều 2 quyết

Ban hành: 25/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

218

Quyết định 13-HĐBT năm 1989 về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ RUỘNG ĐẤT HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày

Ban hành: 01/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

219

Chỉ thị 269-CT năm 1988 thi hành bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Quốc hội đã thông qua Bộ Luật tố tụng hình sự và quyết định cho thi

Ban hành: 19/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

220

Quyết định 207-HĐBT năm 1988 về công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng hàng xuất khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG XUẤT KHẨU HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ

Ban hành: 29/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20