Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 189481 văn bản

101

Chỉ thị 212-CT năm 1991 về đẩy mạnh phát triển sản xuất dâu tằm tơ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 212-CT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DÂU TẰM TƠ Trong những năm gần đây, ngành dâu tằm tơ đã có bước phát triển mới, đang mở

Ban hành: 12/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

102

Nghị quyết số 134-HĐBT về phân cấp quản lý lương thực do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1984 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 134-HĐBT NGÀY 16-10-1984 VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ LƯƠNG THỰC I Lương thực là tư liệu tiêu dùng thiết yếu

Ban hành: 16/10/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

103

Quyết định 406-HĐBT năm 1990 về việc công nhận trường Đại học Tuyên giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUYÊN GIÁO

Ban hành: 20/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

104

Quyết định 180-CT năm 1991 thành lập Tổng Công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 180-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ

Ban hành: 08/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

105

Chỉ thị 175-CT năm 1991 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175-CT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về an

Ban hành: 31/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

106

Nghị định 171-HĐBT năm 1991 Quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 171-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 171-HĐBT NGÀY 27-5-1991 BAN HÀNH QUY

Ban hành: 27/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

107

Nghị định 112-HĐBT năm 1984 về việc thu thủy lợi phí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1984 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 112-HĐBT NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1984 VỀ

Ban hành: 25/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

108

Quyết định 413-CT năm 1990 về thanh tra hoạt động của ngành Tài chính do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 413-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ THANH TRA HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính Nhà

Ban hành: 29/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

109

Chỉ thị 330-CT 1990 về việc tăng cường quản lý ngoại hối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 330-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ban hành: 13/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

110

Quyết định 13-CT năm 1991 về việc thu phí qua cầu đường bộ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-CT Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ CHỦ TỊCH HỘI

Ban hành: 11/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

111

Nghị định 119-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 119-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 119-HĐBT NGÀY 17-4-1991 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 17/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

112

Nghị quyết số 109-HĐBT về việc sắp xếp tổ chức biên chế hành chính, sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 109-HĐBT NGÀY 12-4-1991 VỀ VIỆC SẮP

Ban hành: 12/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

113

Quyết định 111-HĐBT năm 1991 về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG VIỆC SẮP XẾP BIÊN CHẾ HỘI

Ban hành: 12/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

114

Quyết định 104-CT năm 1991 về giai đoạn I thanh toán công nợ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAI ĐOẠN I THANH TOÁN CÔNG NỢ CHỦ TỊCH HỘI

Ban hành: 10/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

115

Quyết định 299-CT năm 1990 về việc cho phép thành lập Hội Điện lực Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-CT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 về

Ban hành: 18/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

116

Chỉ thị 95-CT năm 1991 về công tác thông tin khoa học và công nghệ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngày 4-5-1972, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89-CP về tăng cường

Ban hành: 04/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

117

Quyết định 81-HĐBT ban hành Hệ thống chi tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHI TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1991 HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 28/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

118

Quyết định 82-CT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-CT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HỌACH NHÀ NƯỚC NĂM 1991 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày

Ban hành: 28/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

119

Nghị quyết số 481-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn việc thành lập Tổng cục điện tử và kỹ thuật tin học thuộc Hội đồng bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 481-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1983 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC ĐIỆN TỬ

Ban hành: 16/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

120

Nghị định 49-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 49-HĐBT NGÀY  4-3-1991 QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Ban hành: 04/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83