Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 189481 văn bản

81

Nghị định 388-HĐBT năm 1991 về Quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 388-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 388-HĐBT NGÀY 20-11-1991 BAN HÀNH QUY

Ban hành: 20/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

82

Nghị định 374-HĐBT Hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 374-HĐBT NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1991

Ban hành: 11/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

83

Quyết định 352-CT năm 1991 phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật vườn Quốc gia YOKDON do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 352-CT Hà Nội , ngày 29 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT VƯỜN QUỐC GIA YOKDON CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Xét Luận chứng kinh

Ban hành: 29/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

84

Chỉ thị 106-CT năm 1991 về công tác trồng rừng đối với trường học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC Trải qua nhiều thế hệ, do các nguyên nhân khác nhau tác động đã làm cho rừng và

Ban hành: 10/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

85

Nghị định 338-HĐBT năm 1991 thi hành Luật phổ cập giáo dục tiểu học do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 338-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 338-HĐBT NGàY 26-10-1991 VỀ THI HÀNH

Ban hành: 26/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

86

Quyết định 337-HĐBT năm 1991 về biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt do Hội dồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 337-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NGOẠI TỆ TRONG THỜI GIAN TRƯỚC MẮT

Ban hành: 25/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

87

Nghị định 327-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh chất lượng hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 327-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 327-HĐBT NGÀY 19-10-1991 BAN HÀNH QUY

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

88

Nghị định 322-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế Khu chế xuất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 322-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHỦ TICH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 322-HĐBT NGÀY 18-10-1991

Ban hành: 18/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

89

Quyết định 39-HĐBT năm 1985 về ngày Thầy thuốc Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để nêu cao trách nhiệm và vị trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng

Ban hành: 06/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

90

Quyết định 315-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN MỚI ĐỨC CƠ THUỘC TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64-B-HĐBT của Hội đồng Bộ

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

91

Quyết định 207-HĐBT năm 1991 huỷ bỏ các văn bản pháp luật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Sau khi tổng

Ban hành: 04/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

92

Chỉ thị 99-CT năm 1991 về việc vận động nhân dân không trồng cây Anh túc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN KHÔNG TRỒNG CÂY ANH TÚC Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 30-8-1987 yêu cầu

Ban hành: 08/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

93

Nghị định 270-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 270-HĐBT NGÀY 14-9-1991 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 14/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

94

Nghị định 59-HĐBT năm 1991 quy định các hoạt động tôn giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 21/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2007

95

Quyết định 252-CT năm 1991 cho phép thành lập Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban ành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 252-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT

Ban hành: 19/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

96

Chỉ thị 245-CT năm 1991 về trồng rừng bạch đàn do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 245-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRỒNG RỪNG BẠCH ĐÀN Bạch đàn là một loài cây gỗ được nhập nội trồng rộng rãi ở nước ta trong nhiều năm nay. Ở những

Ban hành: 08/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

97

Nghị định 45-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 45-HĐBT NGÀY 27-2-1991 VỀ TỔ CHỨC VÀ

Ban hành: 27/02/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

98

Nghị định 238-HĐBT năm 1991 ban hành Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 238-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 238-HĐBT NGÀY 3-8-1991BAN HÀNH ĐIỀU LỆ

Ban hành: 03/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

99

Nghị định 222-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 222-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ  222-HĐBT NGÀY 23-7-1991 BAN HÀNH QUY

Ban hành: 23/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

100

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1989 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 28 THÁNG PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC

Ban hành: 28/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83