Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 189492 văn bản

61

Chỉ thị số 89-CT năm 1992 về chống lấy cắp điện do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHỐNG LẤY CẮP ĐIỆN Tổn thất điện năng

Ban hành: 14/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

62

Nghị định 84- HĐBT năm 1992 ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 84-HĐBT NGÀY 9-3-1992 BAN HÀNH "QUY

Ban hành: 09/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

63

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ HỒNG LĨNH THUỘC TỈNH HÀ TĨNH HỘI DỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

64

Chỉ thị 60-CT thi hành Nghị định 133-HĐBT hướng dẫn thi hành Luật công đoàn do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CT Hà nội, ngày 24 tháng 02 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 133-HĐBT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Ban hành: 24/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

65

Quyết định 58-CT năm 1992 về trợ cấp đối với một số đối tượng do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7

Ban hành: 22/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

66

Quyết định 43-CT năm 1992 về việc thí điểm thành lập và quản lý kho ngoại quan do Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CT Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ KHO NGOẠI

Ban hành: 31/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

67

Nghị định 35-HĐBT năm 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 35-HĐBT NGÀY 28-1-1992 VỀ CÔNG TÁC QUẢN

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

68

Nghị định 37-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 37-HĐBT NGÀY 28-1-1992 VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

69

Quyết định 31-HĐBT về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1992 HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày

Ban hành: 25/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

70

Quyết định 30-CT năm 1992 về việc xây dựng Dự án Luật Thuế Nông nghiệp do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THUẾ NÔNG NGHIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ Trưởng

Ban hành: 23/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

71

Quyết định 181-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội khoa học đất Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989

Ban hành: 08/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

72

Nghị quyết số 127-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 188-HĐBT ngày 23/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1984 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 127-HĐBT NGÀY 8-10-1984 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 188-HĐBT NGÀY 23-11-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 08/10/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

73

Quyết định 178-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội Thú y Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CT Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI THÚ Y VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 về

Ban hành: 04/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

74

Nghị định 17-HĐBT thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17-HĐBT Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 17-HĐBT NGàY

Ban hành: 17/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

75

Nghị định 19-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ19-HĐBT NGÀY 17-1-1992 QUY ĐỊNH

Ban hành: 17/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

76

Chỉ thị 418-CT về việc tăng cường chỉ đạo cuộc đấu tranh chống buôn lậu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 418-CT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU

Ban hành: 28/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

77

Quyết định 281-CT năm 1991 bổ sung đối tượng phong danh hiệu nghệ sĩ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 281-CT Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG PHONG DANH HIỆU NGHỆ SĨ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 21/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

78

Quyết định 417-CT năm 1991 sắp xếp lại tổ chức ngành điện ảnh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 417-CT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC NGÀNH ĐIỆN ẢNH Thực hiện Nghị quyết số 109-HĐBT ngày 12-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về sắp

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

79

Nghị định 28-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 28-HĐBT NGÀY 6-12-1991 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

80

Quyết định 127-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội Chăn nuôi Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1 năm

Ban hành: 19/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91