Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 189502 văn bản

21

Nghị định 15-HĐBT năm 1989 Quy chế Đoàn Luật sư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỜNG SỐ 15-HĐBT NGÀY 21/2/1989 VỀ VIỆC

Ban hành: 21/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

22

Quyết định 178-CT năm 1988 về việc giao ban hợp tác chuyên gia của Hội đồng Bộ trưởng cho Bộ Kinh tế đối ngoại quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO BAN HỢP TÁC CHUYÊN GIA CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CHO BỘ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI QUẢN LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn

Ban hành: 13/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

23

Nghị định 117-HĐBT năm 1988 về giám định Tư pháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1988 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 117-HĐBT NGÀY 21-7-1988 VỀ

Ban hành: 21/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

24

Chỉ thị 60-HĐBT năm 1988 thi hành Luật đất đai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Luật Đất đai đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987 và được công bố theo Lệnh của Chủ

Ban hành: 14/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

25

Nghị định 112-HĐBT năm 1987 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1987 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 112-HĐBT NGÀY 15-7-1987 VỀ

Ban hành: 15/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

26

Quyết định 140-HĐBT năm 1987 về triệt để tiết kiệm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY 15-9-1987

Ban hành: 15/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

27

Quyết định 53-HĐBT năm 1987 thành lập cảng Vũng Tầu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CẢNG VŨNG TẦU HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Xét đề nghị

Ban hành: 14/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

28

Quyết định 174-CT năm 1992 chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường đại học Công đoàn do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 174-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CAO CẤP CÔNG ĐOÀN THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Nghị định

Ban hành: 19/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

29

Nghị định 358-HĐBT năm 1992 về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 358-HĐBT NGÀY 28-9-1992 VỀ TỔ

Ban hành: 28/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

30

Nghị định 165-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Pháp lệnh Hợp đồng lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 165-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 165-HĐBT NGÀY 12-5-1992 QUY

Ban hành: 12/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

31

Quyết định 263-CT năm 1992 về phù hiệu của ngành quản lý thị trường do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 263-CT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÙ HIỆU CỦA NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4

Ban hành: 18/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

32

Quyết định 355-CT năm 1992 công nhận thành phố Huế là đô thị loại II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 355-CT Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ HUẾ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II Căn cứ Quyết định số 132-HĐBT ngày 5-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về

Ban hành: 24/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

33

Nghị định 339-HĐBT năm 1992 thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 339-HĐBT Hà nội, ngày 22 tháng 9 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 339-HĐBT NGÀY 22-9-1992 VỀ VIỆC THI HÀNH

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

34

Nghị định 341-HĐBT Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 341-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 341-HĐBT NGÀY 22-9-1992 BAN HÀNH QUY

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

35

Chỉ thị 328-CT 1992 về việc tổ chức mức sống dân cư do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 328-CT Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC MỨC SỐNG DÂN CƯ Để thu nhập những số liệu cần thiết về mức sống dân cư hiện nay làm cơ sở cho việc xây

Ban hành: 15/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

36

Quyết định 326-HĐBT năm 1992 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẲNG TIỀN VỀ THUẾ MÔN BÀI HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 14/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

37

Quyết định 280-CT năm 1991 về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sỹ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 280-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SỸ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4

Ban hành: 19/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

38

Quyết định 322-CT năm 1992 về việc trợ cấp cho giáo viên do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 322-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP CHO GIÁO VIÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm

Ban hành: 29/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

39

Nghị định số 299-HĐBT năm 1992 về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 299-HĐBT NGÀY 15-8-1992 BAN HÀNH

Ban hành: 15/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

40

Quyết định 277-CT năm 1992 về thanh toán nợ giai đoạn II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 277-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ THANH TOÁN NỢ GIAI ĐOẠN II CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương;

Ban hành: 29/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83