Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 189428 văn bản

141

Quyết định 358-CT năm 1990 thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng chống bệnh Sida Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358-CT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH SIDA VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội

Ban hành: 06/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

142

Nghị định 352-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 352-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1990 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 352-HĐBT NGÀY 2-10-1990 QUY ĐỊNH

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

143

Chỉ thị 334-CT năm 1990 về việc tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 334-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KẾT 3 NĂM THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Luật

Ban hành: 14/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

144

Chỉ thị 95-CT thực hiện các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh tổ chức ngành giao thông vận tải do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1983 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ CHẤN CHỈNH TỔ CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Thời gian qua, sau khi

Ban hành: 08/04/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

145

Quyết định 374-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Hội ngôn ngữ học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-CT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5-1-1989

Ban hành: 27/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

146

Quyết định 375-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Hội nghệ sĩ múa Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 375-CT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ vào Chỉ thị số 1-CT ngày

Ban hành: 27/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

147

Quyết định 294-CT năm 1990 thành lập Liên đoàn Cầu lông Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 294-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989

Ban hành: 14/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

148

Quyết định 262-HĐBT năm 1990 thành lập thị xã Bắc Cạn thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 262-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ BẮC CẠN THUỘC TỈNH BẮC THÁI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội

Ban hành: 16/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

149

Chỉ thị 259-CT năm 1990 về tổ chức thanh niên xung phong làm kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259-CT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONGLÀM KINH TẾ. Trong những năm qua, tổ chức thanh niên xung phong đã tích cực thamn gia các

Ban hành: 12/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

150

Nghị định 17-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1990 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 17-HĐBT NGÀY 16-1-1990 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 16/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

151

Quyết định 240-HĐBT năm 1990 về việc đấu tranh chống tham nhũng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 240-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG Thực hiện Nghị quyết Đại

Ban hành: 26/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

152

Chỉ thị 308-CT về tăng cường quản lý ngoại hối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 308-CT Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI Ngày 18

Ban hành: 30/10/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

153

Quyết định 227-HĐBT năm 1990 thành lập huyện Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 227-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN CƯ JÚT THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày

Ban hành: 19/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

154

Quyết định 217-HĐBT năm 1990 sửa đổi quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THU HỌC PHÍ TRONG

Ban hành: 13/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

155

Nghị định 195-HĐBT năm 1990 thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 195-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1990 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 195-HĐBT NGÀY 2-6-1990 VỀ VIỆC THI

Ban hành: 02/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

156

Quyết định 152-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty phân bón và hoá chất cơ bản do Hội đồng bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 152-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT CƠ

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

157

Quyết định 154-HĐBT năm 1990 thành lập Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

158

Quyết định 155-HĐBT năm 1990 thành lập Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp Hội đồng bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

159

Quyết định 156-HĐBT năm 1990 thành lập Tổng Công ty khoáng sản quý hiếm Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN QUÝ - HIẾM

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

160

Quyết định 147-CT năm 1990 về việc thành lập Văn phòng Miền núi và dân tộc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147-CT Hà Nộingày 11 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG MIỀN NÚI VÀ DÂN TỘC

Ban hành: 11/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28