Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 152-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty phân bón và hoá chất cơ bản do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 152-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 12/05/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT CƠ BẢN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4 tháng 7 năm 1981;
Xét yêu cầu của việc sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sản xuất kinh doanh ngành hoá chất;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập "Tổng Công ty phân bón và hoá chất cơ bản" (sau đây gọi tắt là Tổng công ty hoá chất I) trên cơ sở các đơn vị khai thác và tuyển nguyên liệu phục vụ cho sản xuất phân lân, các đơn vị chế biến phân bón hoá học, các đơn vị hoá chất bảo vệ thực vật, các đơn vị sản xuất hoá chất cơ bản và các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ về lĩnh vực này.

Tổng công ty hoá chất I là tổ chức sản xuất kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng (kể cả ngân hàng ngoại thương), có trụ sở tại thành phố Hà Nội và có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổng công ty Hoá chất I được tổ chức và hoạt động theo quy chế của Liên hiệp sản xuất - kinh doanh quy định ở Điều lệ Liên hiệp Xí nghiệp quốc doanh (ban hành kèm theo Nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng).

Các đơn vị thuộc Tổng công ty hoá chất I là những đơn vị sản xuất kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh (ban hành kèm theo Nghị định số 50-HĐBT ngày 22-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng).

Điều 3. Tổng công ty có trách nhiệm sản xuất - kinh doanh và trực tiếp xuất, nhập khẩu các loại hàng hoá thuộc các ngành: nguyên liệu hoá chất phục vụ sản xuất phân bón, phân bón các loại, các hoá chất bảo vệ thực vật, các loại hoá chất cơ bản. Quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể và quy chế hoạt động của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành.

Điều 4. Tổng công ty hoá chất I chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Bộ Công nghiệp nặng, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Uỷ ban Nhà nước khác về những vấn đề có liên quan theo pháp luật hiện hành.

Điều 5. Đứng đầu Tổng công ty hoá chất I là Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm; giúp việc Tổng giám đốc có một số Phó tổng giám đốc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng bổ nhiệm. Kế toán trưởng của Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 152-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty phân bón và hoá chất cơ bản do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206