Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 189499 văn bản

41

Quyết định 276-CT năm 1992 về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 276-CT Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1992 .QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Ban hành: 28/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

42

Quyết định 264-CT năm 1992 về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 264-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 22/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

43

Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu người bị án tử hình xin ân giảm thì bản án được thi hành sau khi Hội đồng Nhà nước đã bác đơn xin ân giảm. Điều 14 Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chánh án Toà án nhân dân tối cao trong việc quản lý về mặt tổ chức các Toà án quân sự quân khu và cấp tương

Ban hành: 21/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

44

Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

việc tuân theo pháp luật trong quân đội. 2- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương do Hội đồng Nhà nước cử và bãi miễn, theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ quốc phòng. 3- Các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 21/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

45

Quyết định 249-CT năm 1992 về việc chỉ đạo thực hiện thanh toán nợ giai đoạn II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 249-CT Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1992 CHỈ THỊ QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THANH TOÁN NỢ GIAI ĐOẠN II Kết thúc công tác thanh toán nợ giai đoạn I, đã có trên 10 nghìn

Ban hành: 02/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

46

Nghị định 239/HĐBT năm 1992 về việc thành lập cục Hàng hải Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 239/HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 29/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2009

47

Chỉ thị 254-CT năm 1985 thi hành bộ luật hình sự do Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 254-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1985 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ Tại kỳ họp tháng 6 năm 1985, Quốc hội đã thông qua chính thức Bộ luật hình sự và

Ban hành: 13/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

48

Nghị định 398-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức chỉ đạo quản lý thị trường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 398-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 398-HĐBT NGÀY 6-12-1991

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

49

Quyết định 184-CT năm 1992 về việc cho phép mở rộng trung tâm AIT tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 184-CT Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP MỞ RỘNG TRUNG TÂM AIT TẠI VIỆT NAM . CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ

Ban hành: 30/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

50

Quyết định 59-CT năm 1992 về xoá bỏ trang cấp đồ dùng gia đình do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ XOÁ BỎ CHẾ ĐỘ TRANG CẤP ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4

Ban hành: 22/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

51

Quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 316-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN MỚI NGỌC HỒI THUỘC TỈNH KON TUM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định 64-B/HĐBT của Hội đồng Bộ

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

52

Nghị định 149-HĐBT năm 1992 Quy định chế độ tạm giữ, tạm giam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 149-HĐBT NGÀY 5-5-1992 BAN

Ban hành: 05/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

53

Quyết định 258-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội dân tộc học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 258-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1

Ban hành: 10/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

54

Chỉ thị 359-CT năm 1991 thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 359-CT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Ban hành: 04/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

55

Quyết định 115-HĐBT năm 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ THUẾ XUẤT,THUẾ NHẬP KHẨU TIỂU NGẠCH BIÊN GIỚI

Ban hành: 09/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

56

Quyết định 50-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội phục hồi chức năng Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-CT Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1 năm

Ban hành: 05/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

57

Nghị định 114-HĐBT năm 1992 về quản lý Nhà nước đối với xuất nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 114-HĐBT NGÀY 7-4-1992 VỀ QUẢN LÝ NHÀ

Ban hành: 07/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

58

Nghị định 110-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110-HĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 110 - HĐBT NGÀY 31-3-1992 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 31/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

59

Nghị định 99-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 99-HĐBT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1992 BAN

Ban hành: 27/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

60

Nghị định 95-HĐBT năm 1992 về việc thi hành Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 95-HĐBT NGÀY 25-3-1992 VỀ VIỆC THI HÀNH

Ban hành: 25/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142