Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO XAY DUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 142781 văn bản

121

Quyết định 125/QĐ-BXD năm 2012 về Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

125/QD-BXD,Quyết định 125 2012,Bộ Xây dựng,Rà soát thủ tục hành chính,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

122

Quyết định 1062/QĐ-BXD năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1062/QD-BXD,Quyết định 1062 2011,Bộ Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1062/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2011

123

Quyết định 70/QĐ-BXD năm 2012 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

70/QD-BXD,Quyết định 70 2012,Bộ Xây dựng,Phổ biến giáo dục pháp luật,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Bộ Xây dựng,Dịch vụ pháp lý BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/QĐ-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2012

124

Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Phòng Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

44/QD-BXD,Quyết định 44 2012,Bộ Xây dựng,Phòng Phòng chống tham nhũng ,Thanh tra Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

125

Quyết định 1360/QĐ-BXD năm 2017 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Xây dựng

1360/QD-BXD,Quyết định 1360 2017,Bộ Xây dựng,Giáo dục pháp luật,Cho doanh nghiệp ,Phổ biến giáo dục pháp luật,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1360/QĐ-BXD

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

126

Quyết định 1471/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1471/QD-BXD,Quyết định 1471 2014,Bộ Xây dựng,Đánh giá sự phù hợp,Tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

127

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2017/TT-BXD,Thông tư 01 2017,Bộ Xây dựng,Chi phí khảo sát xây dựng,Quản lý chi phí khảo sát xây dựng,Khảo sát xây dựng,Quản lý chi phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

128

Quyết định 1442/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1442/QD-BXD,Quyết định 1442 2014,Bộ Xây dựng,Đánh giá sự phù hợp,Tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Hoạt động đánh giá sự phù hợp ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1442/QĐ-BXD

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

129

Quyết định 144/QĐ-BXD năm 2015 về Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

144/QD-BXD,Quyết định 144 2015,Bộ Xây dựng,Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ,Dịch vụ công trực tuyến,Hệ thống dịch vụ công trực tuyến,Công nghệ thông tin BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 144

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

130

Thông tư 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

12/2017/TT-BXD,Thông tư 12 2017,Bộ Xây dựng,Chi phí tư vấn đầu tư,Tư vấn đầu tư,Tư vấn đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

131

Quyết định 545/QĐ-BXD năm 2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018

545/QD-BXD,Quyết định 545 2017,Bộ Xây dựng,Chữ ký số,Chữ ký số chuyên dùng ,Sử dụng chữ ký số,Ứng dụng chữ ký số,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

132

Quyết định 1355/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1355/QD-BXD,Quyết định 1355,Bộ Xây dựng,Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp,Đánh giá sự phù hợp,Hoạt động đánh giá sự phù hợp ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1355/QĐ-BXD

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

133

Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1356/QD-BXD,Quyết định 1356,Bộ Xây dựng,Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp,Ban Đánh giá sự phù hợp,Đánh giá sự phù hợp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1356/QĐ-BXD

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

134

Quyết định 1307/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1307/QD-BXD,Quyết định 1307,Bộ Xây dựng,Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, Các tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Chất lượng hàng hóa sản phẩm,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

135

Quyết định 1306/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1306/QD-BXD,Quyết định 1306 2014,Bộ Xây dựng,Tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Vật liệu xây dựng,Đánh giá sự phù hợp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1306/QĐ-BXD Hà Nội,

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

136

Quyết định 1309/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1309/QD-BXD,Quyết định 1309 2014,Bộ Xây dựng,Đánh giá sự phù hợp,Tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1309/QĐ-BXD Hà Nội,

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

137

Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

30/2016/TT-BXD,Thông tư 30 2016,Bộ Xây dựng,Hợp đồng thiết kế,Hợp đồng thi công xây dựng công trình ,Thi công xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

138

Quyết định 762/QĐ-BXD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

762/QD-BXD,Quyết định 762 2011,Bộ Xây dựng,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Bộ Xây dựng,Công nghệ thông tin BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 762/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 8

Ban hành: 10/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2011

139

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 01 2016,Bộ Xây dựng,Hoạt động xây dựng,Đăng ký hoạt động xây dựng,Hành nghề hoạt động xây dựng ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

140

Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng

131/QD-BXD,Quyết định 131 2014,Bộ Xây dựng,xây dựng văn bản pháp luật 2014, văn bản pháp luật xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/QĐ-BXD

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36