Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO XAY DUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 142676 văn bản

181

Quyết định 92/QĐ-BXD năm 2010 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

92/QD-BXD,Quyết định 92 2010,Bộ Xây dựng,Chương trình xây dựng văn bản pháp luật,Bộ Xây dựng,Năm 2010,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 92/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 01

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

182

Quyết định 709/QĐ-BXD năm 2010 về phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

709/QD-BXD,Quyết định 709 2010,Bộ Xây dựng,Phân công công tác,Bộ trưởng và Thứ trưởng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 709/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

183

Thông tư 25/2016/TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

25/2016/TT-BXD,Thông tư 25 2016,Bộ Xây dựng,Mã số HS vật liệu amiăng ,Vật liệu amiăng nhóm amfibole,Công bố danh mục,Nhóm amfibole cấm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

184

Quyết định 1382/QĐ-BXD năm 2016 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Xây dựng

1382/QD-BXD,Quyết định 1382 2016,Bộ Xây dựng,Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ,Phổ biến giáo dục pháp luật,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Hỗ trợ pháp lý,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

185

Quyết định 1383/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017

1383/QD-BXD,Quyết định 1383 2016,Bộ Xây dựng,Văn bản quy phạm pháp luật,Hệ thống hóa văn bản ,Rà soát hệ thống hóa văn bản ,Văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

186

Quyết định 1110/QĐ-BXD năm 2016 về kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1110/QD-BXD,Quyết định 1110 2016,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ hộ nghèo,Đề án Hỗ trợ hộ nghèo,Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở,Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

187

Quyết định 1205/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Xây dựng

1205/QD-BXD,Quyết định 1205 2013,Bộ Xây dựng,Tổ Công tác Đề án 896,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1205/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

188

Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

06/2013/TT-BXD,Thông tư 06 2013,Bộ Xây dựng,Thiết kế đô thị riêng,Đồ án quy hoạch chung ,Hướng dẫn thực hiện thiết kế đô thị ,Quy hoạch chi tiết,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

189

Thông tư 05/2012/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

05/2012/TT-BXD,Thông tư 05 2012,Bộ Xây dựng,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Ngành Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2012/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

190

Chỉ thị 04/CT-BXD năm 2010 thực hiện các giải pháp nhằm thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

04/CT-BXD,Chỉ thị 04 2010,Bộ Xây dựng,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/CT-BXD Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

191

Quyết định 1168/QĐ-BXD năm 2013 Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án 896 của Bộ Xây dựng

1168/QD-BXD,Quyết định 1168 2013,Bộ Xây dựng,Kế hoạch Đề án 896,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1168/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

192

Quyết định 1153/QĐ-BXD năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

1153/QD-BXD,Quyết định 1153 2013,Bộ Xây dựng,Quy chế phát ngôn,Quy chế phát ngôn cho báo chí ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1153/QĐ-BXD

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2013

193

Công điện 2378/CĐ-BXD năm 2013 chủ động đối phó với siêu bão Haiyan do Bộ Xây dựng điện

2378/CD-BXD,Công điện 2378 2013,Bộ Xây dựng,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2378/CĐ-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 10/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

194

Quyết định 1623/QĐ-BXD năm 2018 công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1623/QD-BXD,Quyết định 1623 2018,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép hoạt động xây dựng,Hoạt động xây dựng,Hành nghề hoạt động xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1623/QĐ-BXD

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

195

Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

764/QD-BXD,Quyết định 764 2013,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 764/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

196

Chỉ thị 02/CT-BXD về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

02/CT-BXD,Chỉ thị 02 2019,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ sản xuất kinh doanh ,Tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh,Sản xuất kinh doanh,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-BXD

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

197

Quyết định 250/QĐ-BXD năm 2010 công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

250/QD-BXD,Quyết định 250 2010,Bộ Xây dựng,Thủ tục hành chính,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 250/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

198

Quyết định 971/QĐ-BXD năm 2009 kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

971/QD-BXD,Quyết định 971 2009,Bộ Xây dựng,Ban Chỉ Đạo,Cổ phần hóa,Công ty mẹ,Tổng Công ty Xây dựng Số 1 CC1,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 971/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2009

199

Thông tư 23/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

23/2016/TT-BXD,Thông tư 23 2016,Bộ Xây dựng,Bãi bỏ văn bản quy phạm,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản,Đầu tư,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

200

Quyết định 914/QĐ-BXD năm 2013 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hành

914/QD-BXD,Quyết định 914 2013,Bộ Xây dựng,Đánh giá sự phù hợp,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 914/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219